Ārlietu ministrija
Latvija pagarina četru civilo ekspertu dalību ES Padomdevēja misijā Ukrainā

2020. gada 7. aprīlī Ministru kabinets atbalstīja četru civilo ekspertu – Raimonda Deičmaņa, Evas Ikaunieces, Raimonda Koptenkova un Oskara Kastēna – dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības (ES) Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā (European Union Advisory Mission (EUAM) Ukraine). R. Deičmaņa un E. Ikaunieces dalības laiks pagarināts līdz 2021. gada 2.  jūnijam, savukārt R. Koptenkovam un O. Kastēnam – līdz 2021. gada 31. jūlijam. Šobrīd no Latvijas šajā misijā piedalās deviņi civilie eksperti.

ES Padomdevēja misija Ukrainā tika izveidota 2014. gadā, lai sniegtu atbalstu Ukrainai civilā drošības sektora reformu jomā, un misijai ir svarīgi tās uzdevumus īstenot arī Covid-19 pandēmijas laikā. Misija sniedz stratēģiskus padomus Ukrainas varas iestādēm gan centrālā, gan reģionālā līmenī civilā drošības sektora reformu stratēģiju izstrādē un ar to saistīto reformu īstenošanā. Tāpat misija sniedz padomus Ukrainas drošības dienestu reorganizācijas un restrukturizācijas jomā.

Patlaban ES Padomdevēja misijā piedalās 25 ES dalībvalstis, kā arī Kanāda. Latvija misijā piedalās kopš 2015. gada.

Kandidātu atlasi dalībai ES misijās veic Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD).

Informācijai

Pašlaik starptautiskajās misijās piedalās 24 Latvijas civilie eksperti. No tiem 9 civilie eksperti piedalās ES Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā, 8 – ES Novērošanas misijā Gruzijā un 7 eksperti – EDSO Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā. Lai nodrošinātu starptautisko misiju funkcijas Covid-19 pandēmijas apstākļos, daļa civilo ekspertu veic pienākumus misijās, savukārt daļa turpina darbu attālināti.

 

Preses kontaktiem:
Komunikācijas grupa
Krišjāņa Valdemāra iela 3, Rīga, LV-1395
Tālrunis: (371) 67016 272;
Fakss: (371) 67828 121
E-pasts: media@mfa.gov.lv
Mājaslapa: www.mfa.gov.lv