Ministru prezidents
Kariņš: daudz ambiciozāks Eiropas Savienības klimata politikas mērķis būs stimuls inovāciju attīstībai un konkurētspējas stiprināšanai

“Klimata politikas mērķis samazināt CO2 izmešus Eiropā vismaz līdz 55% ir svarīgs ne tikai vides un globālās sasilšanas dēļ, bet arī mūsu ekonomikai. Nosakot augstu mērķi CO2 samazināšanai, tiek dots skaidrs signāls uzņēmumiem inovāciju attīstībai un konkurētspējas stiprināšanai. Būtiski, ka lēmums par Eiropas Savienības augstāku CO2 izmešu mērķi līdz 2030. gadam tiek pieņemts līdz šī gada beigām,” uzsvēra Ministru prezidents Krišjānis Kariņš, piedaloties Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāju sanāksmē, kurā tika lemts gan par ES klimata politiku, gan citiem aktuāliem jautājumiem.

15. oktobrī un 16. oktobrī Ministru prezidents Krišjānis Kariņš piedalījās Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāju sanāksmē – Eiropadomē –, kurā līderi diskutēja un lēma par klimata politiku, ES un Lielbritānijas attiecībām pēc Breksita, ES-Āfrikas attiecībām, ES dalībvalstu pasākumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai, kā arī aktuāliem ārējo attiecību jautājumiem.

Diskutējot par ES un Lielbritānijas attiecībām pēc Breksita, valstu līderi apliecināja nepieciešamību panākt pēc iespējas ciešākas attiecības ar Apvienoto Karalisti (AK), vienlaikus konstatējot, ka nav izpildījušies visi nepieciešamie priekšnoteikumi gala vienošanās panākšanai. Valstu vadītāji lēma, ka sarunas turpināsies, lai iespējami tuvākā laikā panāktu vienošanos un skaidrus nākotnes sadarbības nosacījumus starp ES un AK. Vienlaikus dalībvalstis un Eiropas Komisija turpina gatavoties scenārijam, ja vienošanās netiek panākta.

Dalībvalstu līderi turpināja iepriekšējā Eiropadomē uzsākto diskusiju par Covid–19 pandēmiju. Pozitīvi tika novērtēts pirmo kopīgo koordinējošo pasākumu kopums pandēmijas ierobežošanai, kas paredz vienotu kritēriju izmantošanu salīdzināmu datu iegūšanai slimības intensitātes noteikšanai un laicīgu sabiedrības, kā arī dalībvalstu informēšanu par jaunu ierobežojumu ieviešanu. Eiropadome aicināja Eiropas Komisiju un dalībvalstis turpināt tālāku koordināciju, kā arī atbalstīja Eiropas Komisijas darbu pie efektīvu un drošu vakcīnu kopīga iepirkuma.

Pārrunājot aktuālos ES ārējo attiecību jautājumus, Eiropas valstu līderi izteica atbalstu Baltkrievijas sabiedrības centieniem pēc brīvām vēlēšanām un demokrātijas. Dalībvalstu vadītāji viennozīmīgi atbalstīja Poliju un Lietuvu par Baltkrievijas varas iestāžu attieksmi pret abu valstu diplomātiskajām pārstāvniecībām, kā arī pauda gatavību pieņemt tālākus ierobežojošus pasākumus.

Gatavojoties ES – Āfrikas samitam, līderi diskutēja par attiecību stiprināšanu ekonomikā, migrācijā, veselības un aizsardzības jomā.

Pirms Eiropadomes Ministru prezidents vadīja Baltijas un Ziemeļvalstu valdību un valstu vadītāju koordinācijas sanāksmi, kā arī piedalījās Eiropas Tautas partijas samitā.

Eiropadomes sēdes laikā tās dalībniekiem un pavadošajām delegācijām noteikti stingri epidemioloģiskās drošības pasākumi, tostarp jāievēro fiziska distancēšanās, bet, kur tas nav iespējams, kā arī iekštelpās jālieto sejas aizsargmaskas.

Pēc Eiropadomes apmeklējuma Ministru prezidents, pildot darba pienākumus, plāno tuvākās dienas strādāt attālināti un ievērot epidemioloģiskās drošības pasākumus.

 

 

Sandris Sabajevs
Ministru prezidenta preses sekretārs
Tel.: 67082865, mob. tel.: 22087726
E-pasts: Sandris.Sabajevs@mk.gov.lv