Covid-19 Valsts kanceleja
Covid19.gov.lv

1,46 miljoni unikālo lietotāju – tik daudz cilvēku apmeklējuši vienoto tīmekļvietni covid19.gov.lv, kas tika izveidota tieši pirms gada. Tikpat ilgi darbojas arī vienotā informatīvā tālruņa līnija 8345, kurā operatori snieguši vairāk nekā 100 tūkstošus konsultāciju. Par abiem komunikācijas kanāliem ikdienā gādā Valsts kanceleja, un to mērķis ir sniegt aktuālo informāciju par Covid-19 izplatību, drošības pasākumiem, pieejamo atbalstu un citām tēmām.

Vienotā oficiālā tīmekļvietne covid19.gov.lv

Valsts kancelejas tīmekļvietne covid19.gov.lv ir veidota ar mērķi nodrošināt patiesu, visaptverošu un operatīvu informāciju par Covid-19 izplatību, aktuālajiem drošības pasākumiem, atbalsta mehānismiem, drošas sadzīves risinājumiem, vakcināciju, mācību procesu, ceļošanu, pandēmijas ietekmes mazināšanai piešķirto līdzekļu izlietojumu, kontaktiem un citām aktualitātēm. Vienlaikus sadaļās ir norādīti avoti, kuros meklēt detalizētāku informāciju par konkrēto jomu vai jautājumu. Mājaslapas saturs pieejams latviešu, angļu un krievu valodā.

Tīmekļvietni radīja ļoti īsā laikā un publiskoja 2020. gada 25. martā, un kopš tā brīža gada laikā to ir apmeklējuši 1 459 377 unikāli lietotāji, skatot lapu saturu 5 260 649 reizes. Vidējais vietnē pavadītais laiks ir 1 minūtes un 37 sekundes. 75% vietnes lietotāju ir no Latvijas, taču tā ir noderīga arī ārvalstīs dzīvojošajiem, piemēram, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Somijā, Zviedrijā, ASV, Ukrainā, kā arī kaimiņvalstīs.

Populārākās sadaļas gan latviešu, gan angļu, gan arī krievu valodā gada laikā bijušas par pašizolāciju, Covid-19 analīzēm, infekcijas simptomiem un aktuālajiem drošības pasākumiem. Latviešu valodā lietotāji bieži skatījuši tīmekļvietnē pieejamo informāciju par aktuālajiem valdības lēmumiem, Covid-19 izplatības statistiku Latvijā, kā arī kontaktu sadaļu.

Covid19.gov.lv ir ērti lietojama no mobilajām iekārtām, ko apliecina arī tās lietotāju paradumi: gada laikā 65 % apmeklētāju vietni aplūkojuši tieši savos mobilajos telefonos. Informācija covid19.gov.lv ir pieejama arī lietotājiem ar redzes un kustību traucējumiem – tajā ir iespējams pārslēgt skata kontrastus, palielināt tekstu, pārvietoties starp sadaļām ar tastatūras palīdzību, kā arī izmantot ekrānlasītāja programmas. Valsts kanceleja turpina pilnveidot covid19.gov.lv funkcionalitāti, lai nodrošinātu lietotājiem ērtu pieredzi – šobrīd notiek darbs pie meklētāja izstrādes.

Atgādinām, ka informācija vienotās tīmekļvietnes latviešu valodas versijā tiek atjaunota nekavējoties (arī vakara stundās un brīvdienās) pēc būtisku lēmumu pieņemšanas. Savukārt informācija angļu un krievu valodā tiek pievienota nākamās dienas laikā pēc tās atjaunošanas latviešu valodā.

Covid-19 vienotā informatīvā tālruņa līnija 8435

Valsts kancelejas sadarbībā ar SIA “Tet” izveidotais vienotais tālrunis 8345 nodrošina iedzīvotājiem atbildes visu diennakti uz jautājumiem par dažādām Covid-19 tēmām un novirza iedzīvotāju zvanus atbilstoši kompetencei uz kādu no valsts iestādēm gadījumos, kad nepieciešama padziļināta jautājuma skaidrošana. Laikā no 2020. gada 24. marta līdz 2021. gada 22. martam operatori ir atbildējuši uz 108 340 zvaniem; kopumā konsultācijās pavadītas 258 760 minūtes.

Covid-19 vienotā informatīvā tālruņa līnijas 8435 zvanu skaits svārstījies pa mēnešiem atkarībā no saslimstības rādītāju dinamikas un jaunu drošības pasākumu ieviešanas. Kopš tālruņa izveides zvanu skaits ir būtiski pieaudzis no 4 500 zvaniem sākotnējos darbības mēnešos līdz pat 14 450 zvaniem 2020. gada oktobrī, kad strauji sāka paaugstināties infekcijas izplatība un robežu šķērsošanai tika ieviesta obligāta reģistrēšanās informācijas sistēmā covidpass.lv.

Kopš vienotā informatīvā tālruņa darbības sākuma ir ievērojami pieaugušas operatoru zināšanas un kompetence par plaša spektra jautājumiem, kas interesē iedzīvotājus saistībā ar Covid-19 pandēmiju. SIA “Tet” operatori regulāri saņem un izmanto valsts pārvaldes sagatavotos un pieejamos resursus, tāpēc spēj atbildēt uz jautājumiem paši, tādā veidā ievērojami samazinot pāradresēto zvanu skaitu uz valsts iestādēm, kas savukārt atvieglo iedzīvotājiem iespēju saņemt informāciju. Pēdējos trīs mēnešos vidēji tikai 5,5 % no visiem saņemtajiem zvaniem tiek pāradresēti.

Zane Ozola

Vadītāja vietniece
zane.ozola [at] mk.gov.lv