Lielāka minimālā alga, eID karte kā obligāts dokuments ikvienam Latvijā no 15 gadu vecuma, lielākas algas bērnudārzu audzinātājiem, vēlāka došanās pensijā, jauns Pašvaldību likums. Šīs un citas izmaiņas būs spēkā no 2023. gada sākuma.

Labklājība un sociālā joma

 • No 1. janvāra minimālā alga Latvijā būs 620 eiro mēnesī. Iepriekš tā bija 500 eiro liela.
   
 • Arī bērnudārzu audzinātāju alga būs lielāka. Zemākā samaksa par algas likmi pieaugs par 100 eiro. Tie būs 1070 eiro. Līdz ar to vairs nebūs tik lielas atšķirības starp bērnudārza audzinātāju algām un skolotāju algām.
 • Strādājošo vecāku pabalsts būs lielāks. Šo pabalstu izmaksā bērnu kopšanas atvaļinājuma laikā.
   
  • Ja vecāku pabalsta saņēmējs neņem bērnu kopšanas atvaļinājumu un strādā, tad šim vecākam izmaksā daļu no pabalsta.
    
  • Iepriekš tie bija 30% no aprēķinātā pabalsta. No 2023. gada 1. janvāra tie būs 50 % no aprēķinātā pabalsta.
    
 • 2023. gadā saglabāsies iedzīvotāju ienākumu nodokļa režīms autoratlīdzības ienākuma saņēmējiem. Tātad arī nākamajā gadā autoratlīdzību saņēmēji drīkstēs nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēji.
   
  • Nodokli par šiem iedzīvotājiem nomaksās tas, kurš viņiem maksās arī atalgojumu.
    
  • Šis neattiecas uz tiem autoratlīdzību saņēmējiem, kuriem atalgojumu izmaksā kolektīvā pārvaldījuma organizācija. Kolektīvā pārvaldījuma organizācijas ir organizācijas, kas aizsargā mākslinieku mantiskās tiesības.  
    
 • No 1. janvāra paaugstināsies pensionēšanās vecums. Cilvēki pensijā varēs iet no 64  gadiem un 6 mēnešiem. Tas attiecas uz cilvēkiem:
  • kuri strādājuši vismaz 15 gadus,
    
  • par kuriem darbadevējs ir maksājis nodokļus.

Var arī pensionēties priekšlaicīgi. Tas iespējams cilvēkiem:

 • kuri strādājuši vismaz 30 gadus,
   
 • par kuriem darbadevējs ir maksājis nodokļus,
   
 • kuru vecums ir vismaz  62 gadi un 6 mēneši.

eID karte un E-adrese

 • Uzņēmējiem, biedrībām un nodibinājumiem būs obligāti jāizveido e-adrese. No 1. janvāra e-adresi vajadzēs, lai sazinātos ar valsts un pašvaldības iestādēm.
   
 • No 1. februāra privātajiem uzņēmumiem būs jāpieņem eID karte un eParaksts mobile. Ar eID karti un eParaksts mobile varēs pieprasīt un saņemt e-pakalpojumus.
  • Iedzīvotāji varēs vienotā veidā un droši apliecināt savu identitāti digitālajā vidē.  
    
 • No 15 gadu vecuma Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem eID karte būs obligāta.

  • Pasi varēs izmantot pēc izvēles. Pase noderēs ceļojumos uz valstīm, kur eID karti nepieņem.

  • Ja iedzīvotājam līdz šī gada 30. aprīlim jau izsniegta tikai pase, viņš to var lietot līdz derīguma beigām. eID karte būs obligāti jānoformē tad, kad pieteiksies uz nākamo pasi.

Izglītība un līdzdalības iespējas

 • No 1. janvāra uzlabos veidu, kā pārbaudīt latviešu valodas zināšanas. Turpmāk tas gandrīz pilnībā notiks Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā.
  • Valodas zināšanas joprojām būs iedalītas sešās pakāpēs. Cilvēks varēs pārbaudīt savas valodas prasmes kādā no šīm pakāpēm.
    
  • Būs augstākas prasības arī pret pašiem pārbaudes vērtētājiem.  
    
 • No 1. janvāra paplašināsies skolu vadītāju pārbaudes. Turpmāk vērtēs arī apmeklētos kursus un pieredzes apmaiņu. Mainīsies arī veids, kā notiek pārbaudes.
 • Paplašināsies līdzdalības iespējas jauniešiem. No 16 gadu vecuma jaunieši varēs:
   
  • iesniegt kolektīvo iesniegumu,
    
  • darboties iedzīvotāju padomēs,
    
  • iesniegt un atlasīt idejas budžeta projektiem.

To noteiks jaunās Pašvaldību likuma normas. Darbs ar jauniešiem būs viena no pašvaldību atbildībām.
 

Tautsaimniecība

 • 2023. gads sāksies ar pagaidu jeb tehnisko valsts budžetu. Tas tāpēc, ka 2022. gada beigās netika pieņemts gadskārtējais budžets.
  • Pagaidu budžets nozīmē turpināt līdzšinējo politiku. Tomēr jaunā valdība var noteikt, kam ir svarīgāk piešķirt naudu no nākamā gada budžeta.
 • No 1. janvāra būs jaunas prasības koku ciršanai mežos.
   
  • Joprojām varēs izcirst visus kokus vietās, kur tie sasnieguši noteiktu resnumu. Taču pēc izciršanas mežs tajā vietā būs jāatjauno 3 gadu laikā. Iepriekš to vajadzēja izdarīt 5 gadu laikā.
    
  • Jaunās prasības palīdzēs saimnieciskāk izmantot meža zemi.
    
  • Tāpat būs jauni noteikumi meža atjaunošanā. Būs jāizmanto selekcionēti koku stādi un citi augi. Selekcionēti stādi ir stādi no jaunām šķirnēm vai no uzlabotām vecajām šķirnēm.
    
 • No 1. marta būs jāierobežo elektrības patēriņš 8K izšķirtspējas televizoriem. To nosaka Eiropas Komisijas regulas noteikumi. Šie noteikumi palīdz samazināt elektropreču ietekmi uz vidi un veicina atbildīgi resursu tērēšanu.
  • Eiropas Savienībā šīs prasības attiecas arī uz pārējiem televizoriem un ierīcēm ar ekrāniem. Tas notiek jau kopš 2021. gada.
    
 • No 1. janvārī mainīsies Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja maksas pakalpojumu cenas.
  • Aģentūra ieguldījusi līdzekļus sava darba uzlabošanai. Tas būs jādara arī turpmāk. Lai tam pietiktu naudas, par Aģentūras pakalpojumiem būs jāmaksā vairāk.
    
 • No 1. janvāra būs jauna Centrālās statistikas pārvaldes un 38 citu iestāžu Oficiālā statistikas programma 2023. – 2025. gadam.

Pašvaldības

 • Pašvaldībām vairs nebūs īpašu iespēju pirmajām nopirkt zemi vai būvi savā teritorijā.
   
  • Tas attiecas uz atsavināšanas gadījumiem. Atsavināšana ir īpašuma atņemšana atbilstoši likumam.
    
  • Šīs izmaiņas būs no 1. janvāra.
    
 • No 1. janvāra pašvaldībām būs jāuzrauga vietējās nozīmes kultūras pieminekļi. Pašvaldības varēs:
   
  • izdot noteikumus par šiem kultūras pieminekļiem,
    
  • sodīt par šo noteikumu neievērošanu,
    
  • izsniegt atļaujas remonta un atjaunošanas darbiem.
    
 • Vietējās nozīmes kultūras piemineklis ir noteiktai pašvaldībai raksturīgs objekts ar īpašu nozīmi.
   

Transports un drošība

 • No 1. janvāra atpūtas kuģu vadītājiem būs plašākas sertificēšanās iespējas Ceļu satiksmes drošības direkcijā. Sertifikātu varēs saņemt cilvēki, kuri vada buru atpūtas kuģus. Būs vienota apliecība, lai vadītu atpūtas kuģus ar motoru un buru atpūtas kuģus.  
   
 • No 1. janvāra būs stingrākas drošības prasības kuģošanas līdzekļiem. Prasības attieksies uz:
   
  • Aprīkojumu,
    
  • Glābšanas līdzekļiem kuģošanai jūrā.

Kuģošanas līdzekļi ir:

 1. ūdensmotocikli,
 2. motorlaivas,
 3. kuteri,
 4. airu laivas,
 5. kuģi,
 6. velkoņi,
 7. jahtas.
 • No 1. janvāra būs izmaiņas aviācijā. Citādākā kārtībā pārbaudīs, vai aviācijas darbinieki lietojuši psihotropās vielas.
   
  • Psihotropās vielas nedrīkst lietot, jo tās maina uztveri un uzvedību. Tas var būt bīstami.
    
  • Tāpat stingrāk pārbaudīs aviācijas darbinieku sodāmību.
    
  • Cilvēkam ir sodāmība, ja viņš ir pastrādājis noziegumu un pēc tam izcietis sodu.