Krievijas robežvalstis arvien vairāk satrauc ievērojamais un pieaugošais Krievijas pilsoņu pieplūdums Eiropas Savienībā un Šengenas zonā, šķērsojot mūsu robežas. Mēs uzskatām, ka tas kļūst par nopietnu apdraudējumu mūsu sabiedrības un visas Šengenas zonas drošībai.

ES/Šengenas teritorijā ieceļojošo Krievijas pilsoņu vidū ir personas, kas ierodas ar mērķi apdraudēt mūsu valstu drošību, jo trīs ceturtdaļas Krievijas pilsoņu atbalsta Krievijas agresīvo karu Ukrainā. Mūsu robežsardzes dienestiem ir nepieciešami ievērojami resursi, lai saglabātu Eiropas drošību un panāktu, ka Krievijas pilsoņi, kas ieceļo Šengenas zonā, neapdraud mūsu kopējo drošību un sabiedrības stabilitāti. Nav arī pieņemams, ka agresorvalsts pilsoņiem ir iespēja brīvi ceļot ES laikā, kad cilvēki Ukrainā tiek spīdzināti un nogalināti. Lielākā daļa vīzu tika izsniegtas Krievijas pilsoņiem pirms Krievijas izvērstās agresijas Ukrainā, ņemot vērā citus ģeopolitiskos apstākļus un apsvērumus. Ceļošana uz Eiropas Savienību ir privilēģija, nevis cilvēktiesības.

Mēs atzinīgi vērtējam lēmumu apturēt ES un Krievijas nolīgumu par vīzu režīma atvieglojumiem kā pirmo nepieciešamo soli. Taču ir nepieciešami turpmāki pasākumi, lai krasi ierobežotu izsniegto vīzu (galvenokārt tūristu vīzu) skaitu un samazinātu Krievijas pilsoņu plūsmu uz Eiropas Savienību un Šengenas zonu. Nesenajā Gimnihas sanāksmē Prāgā dalībvalstis atzina, ka situācija dalībvalstīs, kas robežojas ar Krieviju, kļūst arvien sarežģītāka, un tas ir iemesls īstenot attiecīgus valsts līmeņa pasākumus, lai ierobežotu Krievijas pilsoņu ieceļošanu Eiropas Savienībā, šķērsojot to robežas.

Igaunija, Latvija, Lietuva un Polija ir vienojušās par kopīgu reģionālu pieeju un pauž savu politisko gribu un stingru nodomu ieviest valsts pagaidu pasākumus Krievijas pilsoņiem, kuriem ir ES vīzas, lai novērstu tūlītējus sabiedriskās kārtības un drošības apdraudējumus un ierobežotu Krievijas pilsoņu ieceļošanu Šengenas zonā tūrisma, kultūras, sporta un uzņēmējdarbības vajadzībām.

Valstu pagaidu pasākumiem, kuru pamatā ir vienota pieeja, būtu jāstājas spēkā katrā valstī atsevišķi līdz 2022. gada 19. septembrim. Šie pasākumi tiek pieņemti, ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt sabiedrisko kārtību un iekšējo drošību, kā arī mūsu kopējās Šengenas telpas vispārējo drošību.Mēs turpinām meklēt vienotu pieeju ES līmenī un lūdzām Eiropas Komisiju piedāvāt noteiktus pasākumus attiecībā uz vīzām un ieceļošanas ierobežojumiem, kurus varētu vienoti īstenot visas Eiropas Savienības dalībvalstis un Šengenas asociētās valstis.

Mēs uzsveram, ka tas nav pilnīgs ieceļošanas aizliegums un ka tiks saglabāti kopīgi saskaņoti likumīgi izņēmumi disidentiem, humānās situācijās, ģimenes locekļiem, uzturēšanās atļauju turētājiem, kravu un transporta pakalpojumu atvieglošanai, diplomātiskajām misijām, atvieglojumiem personu tranzītam uz Kaļiņingradu utt. Mēs pilnībā atzītam nepieciešamību turpināt atbalstīt Putina režīma oponentus un nodrošināt viņiem iespēju pamest Krieviju.