Latvijas mērķis ir būtiski reformēt valsts finanšu sektoru, ievērojami uzlabojot tā caurskatāmību, atbalstot inovācijas, kā arī stimulējot aktīvu vēršanos pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Lai sekmētu šī mērķa sasniegšanu, valdība ir apņēmusies veicināt atklātu un efektīvu informācijas apmaiņu starp visām ieinteresētajām pusēm — finanšu sektora pārstāvjiem, nozares uzņēmējiem un starptautiskajiem partneriem.

Sadarbojoties Tieslietu ministrijai, “Latvijas Vēstnesim” un citām ar “Moneyval” rekomendāciju ieviešanas jautājumiem atbildīgajām iestādēm - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestu, Iekšlietu ministriju, Finanšu ministriju un Ārlietu ministriju ir tapis “Moneyval” ceļvedis, kas strukturētā veidā sniedz ieskatu par Latvijas soļiem Visaptverošā rīcības plāna izpildē un apkopo arī norādes uz papildinformāciju citās valsts vietnēs, nodrošinot pārskatu par situāciju ikvienam interesantam un palīdzot orientēties informatīvajā plūsmā tiem speciālistiem, kuriem tas padziļinātā veidā nepieciešams darba jautājumos.

Tālāk tekstā pieejams informatīvo biļetenu arhīvs. Informatīvie biļeteni sniedz aktuālo informāciju par pārmaiņām Latvijas finanšu sektorā, ieskaitot jaunākās programmas, iniciatīvas un likumdošanas procesus, kas veicina reformas Latvijas banku un finanšu sektoros.

Lai pieteiktos finanšu sektora jaunumu saņemšanai, dodieties uz zemāk redzamo sadaļu „Saites”. Pierakstīšanās finanšu sektora jaunumu saņemšanai un informatīvā biļetena izsūtīšana tiek veikta angļu valodā. Šeit izklāstītā informācija ir informatīvs materiāls latviešu valodā.

 

 

Izdevums Nr. 8 (2018. gada 17. decembris)   PDF

Izdevums Nr. 9 (2019. gada 16. janvāris)       PDF

Izdevums Nr. 10 (2019. gada 18. februāris)   PDF

Izdevums Nr. 11 (2019. gada 19. marts)        PDF

Izdevums Nr. 12 (2019. gada 16. aprīlis)       PDF

Izdevums Nr. 13 (2019. gada 14. maijs)        PDF

Izdevums Nr. 14 (2019. gada 10. jūnijs)        PDF

Izdevums Nr. 15 (2019. gada 27. jūnijs)        PDF

Izdevums Nr. 16 (2019. gada 19. jūlijs)         PDF

Izdevums Nr. 17 (2019. gada 30. augusts)    PDF

Izdevums Nr. 18 (2019. gada 4. novembris)  PDF

Izdevums Nr. 19 (2019. gada 11. decembris)  PDF

Izdevums Nr. 20 (2020. gada 14. janvāris)      PDF

Izdevums Nr. 21 (2020. gada 27. februāris)    PDF

Izdevums Nr. 22 (2020. gada 19. maijs)  PDF