Atjaunots: 19.03.2020

Nevalstisko organizāciju izvirzīto kandidātu saraksts Memoranda padomes locekļu amatiem

Nr.
p.k.

NVO nosaukums

Kandidāta
vārds, uzvārds

Izpildinstitūcijas,
lēmējinstitūcijas pārstāvis
vai pilnvarotā persona

Informācija
1. Biedrība "Latvijas Juristu apvienība" Anta Rugāte Valdes locekle Pieteikums
Redzējums
2. Biedrība "Latvijas Kvalitātes biedrība" Miks Zelmenis Valdes priekšsēdētājs Pieteikums
Redzējums
3. Biedrība "Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai attīstībai" Āris Ādlers Valdes loceklis Pieteikums
Redzējums (video)
4. Biedrība "Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome"
(agrāk biedrība "Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome")
Edgars Treibergs Valdes priekšsēdētājs Pieteikums
Redzējums
5. Biedrība "Latvijas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību apvienība" Vijārs Griķis Valdes priekšsēdētājs Pieteikums
Redzējums
6. Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs "Providus"" Agnese Frīdenberga Pilnvarojums Pieteikums
Redzējums
7. Biedrība "Eiropas Kustība Latvijā" Andris Gobiņš Valdes loceklis Pieteikums
Redzējums
8. Biedrība "Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija "SUSTENTO"" Iveta Neimane Valdes locekle Pieteikums
Redzējums
9. Nodibinājums "Pasaules Dabas Fonds" Jānis Rozītis Pilnvarojums Pieteikums
Redzējums
10. Nodibinājums "Invalīdu un viņu draugu apvienība "APEIRONS"" Ivars Balodis Valdes loceklis Pieteikums
Redzējums
11. Biedrība "Latvijas Platforma attīstības sadarbībai" Inese Vaivare Direktore Pieteikums
Redzējums
12. Biedrība “Resursu centrs Rīcības cilvēkiem” Rodijs Rododendrs Valdes loceklis Pieteikums
Redzējums
13. Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" Uldis Dūmiņš Padomes priekšsēdētājs Pieteikums
Redzējums
14. Biedrība "Eiropas Latviešu apvienība" Gunita Bērza Pilnvarojums Pieteikums
Redzējums
15. Biedrība "Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome"
(agrāk biedrība "Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome")
Gundars Jankovs Pilnvarojums Pieteikums
Redzējums
16. Biedrība “LATSPORTS”
(agrāk Biedrība “Atlētu atbalsta asociācija”)
Māris Liepiņš Valdes loceklis Pieteikums
Redzējums
17. Biedrība "Pierīgas partnerība" Kristaps Kauliņš Padomes loceklis Pieteikums
Redzējums
18. Biedrība "Gribu Palīdzēt Bēgļiem" Egils Grasmanis Valdes loceklis Pieteikums
Redzējums
19. Biedrība "Latvijas Jaunatnes padome" Agnija Jansone Pilnvarojums Pieteikums
Redzējums
20. Biedrība "Latvijas Lauku sieviešu apvienība" Larisa Berne Pilnvarojums Pieteikums
Redzējums

Balsošanas pamācība (pdf)