Atjaunots: 26.11.2020

Citi tiesību akti

Deklasificēti sākot ar 2016.gada 2.janvāri:

 


 • Ministru kabineta 2017. gada 23. novembra rīkojums Nr.698 “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 1. augusta rīkojumā Nr. 361 "Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai"” (pieņemts MK 21.11.2017. sēdē – prot. Nr.58  37.§, vispārpieejams pēc lēmuma pieņemšanas Ministru kabinetā saskaņā ar MK protokollēmuma (prot. Nr.58  37.§) 7.punktu)

   

 • Informatīvais ziņojums "Saskaņā ar Imigrācijas likuma nosacījumiem ārzemnieku veikto maksājumu administrēšanas izmaksas un to efektivitātes izvērtējums" (pieņemts zināšanai MK 20.03.2018. sēdē  - prot. Nr. 16  29. §, vispārpieejams pēc lēmuma pieņemšanas Ministru kabinetā)

   

 • Ministru kabineta 2018.gada 29.marta rīkojums Nr.137 “Par finanšu ierobežojumu noteikšanu attiecībā uz subjektiem, kas saistīti ar Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas īstenoto kodolprogrammu un politisko režīmu" (pieņemts MK 27.03.2018. sēdē  - prot. Nr. 17  47. §, vispārpieejams pēc lēmuma pieņemšanas Ministru kabinetā) (anotācija)

 • Ministru kabineta 2018.gada 14.februāra rīkojums Nr.58 “Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē” (pieņemts MK 13.02.2018. sēdē, prot. Nr. 9  40. §) (anotācija)

 • Ministru kabineta 2017. gada 22. septembra rīkojums Nr. 529 “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 1. augusta rīkojumā Nr. 361 "Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai"” (pieņemts MK 12.09.2017. sēdē, prot. Nr. 45  64. §)

 • Ministru kabineta 2015. gada 30. septembra rīkojums Nr.598 “Par Kipras Republikas pārskatītā Saprašanās memoranda apstiprināšanu Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdē” (pieņemts MK 22.09.2015. sēdē, prot. Nr.50  55.§). (anotācija)

 • Ministru kabineta 2016. gada 15. jūnija  rīkojums Nr. 350  "Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē" (pieņemts MK 14.06.2016. sēdē, prot. Nr.29  67.§). (anotācija)

 • Ministru kabineta 2015. gada 18. augusta  rīkojums Nr. 435 "Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē" (pieņemts MK 17.08.2015. sēdē, prot. Nr.39  2.§). (anotācija)

 • Informatīvais ziņojums "Par iespēju ieviest pasākumus nebanku aizdevēju patērētāju kreditētāju izsniegto aizdevumu pieauguma ierobežošanai" (nosūtīts visiem MK locekļiem un MK sēdes dalībniekiem, kas piedalās ar padomdevēja tiesībām, zināšanai (bez izskatīšanas MK sēdē))

 • Ministru kabineta 2015. gada 17. jūnija rīkojums Nr. 324 "Par Kipras Republikas pārskatītā Saprašanās memoranda un par Eiropas Stabilizācijas mehānisma rezerves fonda izveides un peļņas novirzīšanu tajā apstiprināšanu Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdē" (pieņemts MK 16.06.2015. sēdē, prot. Nr.29  86.§) (anotācija)

 • Ministru kabineta 2017. gada 28. septembra rīkojums Nr. 543 "Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē"  (pieņemts MK 26.09.2017. sēdē, prot. Nr. 48  57. §) (anotācija)

 • Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošanai 2017 .- 2019.gadam (apstiprināts MK 03.05.2017. sēdē (prot. Nr.22  44.§) ar MK 24.05.2017. rīkojumu Nr.246)

 • Ministru kabineta 2017. gada 31. jūlija rīkojums Nr. 391 “Par finansējuma piešķiršanu Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves darbu veikšanai Pils laukumā 2, Rīgā, telpu nomas maksas, labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai” (deklasificēts 4., 5., 6.  punkts, pieņemts MK 25.07.2017. sēdē -  prot. Nr. 37  52.§)

 • Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi izmaiņām invaliditātes noteikšanas sistēmā" (pieņemts zināšanai  Ministru kabineta 11.10.2016.  sēdē, prot. Nr.52  63.§).

 • Ministru kabineta 2017. gada 14. jūnija rīkojums Nr. 317 “Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē” (pieņemts MK 13.06.2017. sēdē  - prot. prot. Nr. 30  62. §, vispārpieejams pēc lēmuma pieņemšanas Ministru kabinetā) (anotācija)

 • Ministru kabineta 2017. gada 31. jūlija rīkojums Nr. 390 “Par finanšu ierobežojumu noteikšanu attiecībā uz subjektiem, kas saistīti ar Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas īstenoto kodolprogrammu un politisko režīmu “ (apstiprināts  MK 25.07.2017. sēdē – prot.  Nr. 37  56.§, deklasificēts  saskaņā ar MK  25.07.2017. sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 37  56.§)  2. punktā noteikto) (anotācija).

 • Ministru kabineta 2017. gada 25. jūlija noteikumi Nr. 419 “Noteikumi par nacionālo sankciju noteikšanu attiecībā uz subjektiem, kas saistīti ar Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas īstenoto kodolprogrammu un politisko režīmu“ (apstiprināti MK 25.07.2017. sēdē – prot.  Nr. 37  56.§, deklasificēts  saskaņā ar MK  25.07.2017. sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 37  56.§)  2. punktā noteikto) (anotācija).

 • Ministru kabineta 2017. gada 5. jūlija rīkojums Nr. 348 "Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē" (pieņemts MK 04.07.2017. sēdē, prot. Nr. 33  49. §, vispārpieejams pēc Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes lēmuma pieņemšanas saskaņā ar FM 28.06.2017. vēstules Nr. 3-VK/5019-ip  8. punktā minēto) (anotācija)

 • Pozīcija Nr. 1. Par Gazprom Saistību priekšlikumiem attiecībā uz Centrāleiropas un Austrumeiropas gāzes tirgiem (apstiprināta MK 03.05,2017. sēdē (prot. Nr.22  41.§), vispārpieejama pēc lēmuma pieņemšanas Ministru kabinetā)

 • Ministru kabineta 2017. gada 24. februāra rīkojums Nr. 93 "Par Nacionālo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējumu" (pieņemts MK 14.02.2017. sēdē, prot. Nr. 7  52. §)

 • Informatīvais ziņojums “Par atklātā konkursā par drošības rezervju pakalpojuma sniegšanu valsts (Latvijas Republikas) naftas produktu rezervju izveidei saņemtiem piedāvājumiem” (pieņemts zināšanai Ministru kabineta 07.05.2013. sēdē,  prot. Nr. 27  23. §). Deklasificēts saskaņā ar EM 25.04.2017. vēstuli Nr. 442-1-3013 

   


 • Ministru kabineta 2017. gada 8. marta  rīkojums Nr. 112 “Par darba grupu”  (pieņemts MK 07.03.2017. sēdē  - prot. Nr. 11  39.§, vispārpieejams pēc lēmuma pieņemšanas Ministru kabinetā) (anotācija)

 • Ministru kabineta atbildes vēstule tiesībsargam par grozījumu veikšanu noteikumu Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība" 2.pielikuma 2.punktā un 2.4.punktā, nodrošinot, lai apdzīvotā vietā (pilsētā vai ciemā) izvietotās atklātās autosporta un motosporta bāzes radītā vides trokšņa robežlielumi un to novērtēšana atbilstu likuma “Par piesārņojumu” 2.panta 7.punkta prasībām (atbalstīts MK 21.02.2017. sēdē (prot. Nr. 9  40.§), vispārpieejams pēc lēmuma pieņemšanas Ministru kabinetā)

 • Ministru kabineta 2017. gada 20. februāra rīkojums Nr. 82 “Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē” (pieņemts MK 20.02.2017. sēdē  - prot. Nr. 8  2.§, vispārpieejams pēc lēmuma pieņemšanas Ministru kabinetā) 
 • Anotācija

 • Ministru kabineta 2017. gada 17. janvāra rīkojums Nr.30 "Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē un Direktoru padomē” (vispārpieejams pēc lēmuma pieņemšanas Ministru kabinetā)
 • Anotācija (.pdf)

 • Likumprojekts “Par Latvijas Republikas, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Eiropā un Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štāba nolīgumu, ar kuru papildina Parīzes protokolu”. (atbalstīts 26.05.2015. MK sēdē – prot. Nr.26  45.§, vispārpieejams pēc nolīguma parakstīšanas)

L​ikumprojekts (.pdf)
Anotācija (.pdf)
Nolīgums LV (.pdf)
Agreement ENG (.pdf)


 • Ministru kabineta 2016. gada 24. augusta rīkojums Nr.481 "Par valsts līdzdalības iegūšanu akciju sabiedrībā "Conexus Baltic Grid"" (.pdf)

 • Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgums par sadarbību aizsardzības jomā LV un ENG valodās (.pdf) (atbalstīts MK 10.01.2017. sēdē - prot. Nr.2  31.§, vispārpieejams pēc nolīguma parakstīšanas) Anotācija
 • Informatīvais ziņojums “Par iespēju ieviest aizliegumu sabiedriskās vietās nēsāt seju aizsedzošu apģērbu” (izskatīts 2015.gada 10.novembra Ministru kabineta sēdē, prot. Nr.58, §43)