Atjaunots: 12.02.2019

Budžets

Informācija par amatpersonām (darbiniekiem) izmaksāto atalgojumu, tā noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumu pa amatu grupām, kā arī informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām un sociālajām garantijām.

Atbilstoši  Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92.panta otrajai daļai publicējam informāciju par Valsts kancelejas un Ministru kabineta amatpersonām izmaksāto atalgojumu (tajā skaitā arī atalgojumu par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu)  2019.gada janvārī.

Amatpersonu atalgojums

Valsts kancelejas un Ministru kabineta amatpersonu atalgojums (tajā skaitā arī atalgojums par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu) 2019.gada janvārī.

Cita informācija

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12.aprīļa noteikumiem Nr. 225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām” publicējam šādu informāciju: