Kultūras ministrija
Apstiprināts Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes sastāvs

Valdība otrdien, 15. septembrī, apstiprināja Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes (RVCSAP) sastāvu.

Tās kompetencē ir veicināt un sniegt atzinumu par Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojuma jautājumiem, izvērtēt ieceres par jaunu objektu būvniecību, ēku un būvju rekonstrukciju vai nojaukšanu, kā arī pieminekļu uzstādīšanu un atjaunošanu Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā, sniegt atzinumu Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei (NKMP) un par kultūras pieminekļu aizsardzību atbildīgajai Rīgas Domes institūcijai par dažādu pārveidojumu ietekmi uz kultūrvēsturisko vidi, kā arī citas tiesības saskaņā ar Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā noteikto.

RVCSAP locekļu pienākumus turpmāk pildīs:

Anna Ancāne – Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Arhitektūras un mākslas daļas vadītāja;

Jānis Asaris – Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Kultūras priekšmetu aprites daļas vadītājs, arheologs;

Viesturs Brūzis – Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs;

Juris Dambis – Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vadītājs;

Baiba Moļņika – Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre;

Andris Kronbergs – arhitekts, kultūras ministra uzaicināts speciālists;

Aigars Kušķis – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes eksperts Rīgas vēsturiskā centra UNESCO pasaules mantojuma pārvaldības plānošanas jautājumos;

Artūrs Lapiņš ­– arhitekts, Latvijas Arhitektu savienības biedrs;

Ilze Purmale – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktore;

Inga Tapiņa - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Telpiskās plānošanas un zemes pārvaldības departamenta Zemes pārvaldības un plānojumu uzraudzības nodaļas vecākā eksperte.

Saskaņā ar Padomes nolikumu RVCSAP sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī, tradicionāli trešdienās.

RVCSAP sastāvā ir NKMP vadītājs, NKMP amatpersona, kas atbild par kultūras pieminekļu uzskaiti un izpēti, NKMP arheologs vai arhitekts, par kultūras pieminekļu aizsardzību atbildīgās Rīgas domes institūcijas vadītājs, Rīgas domes atbildīgās institūcijas amatpersona, kas atbild par Rīgas vēsturiskā centra attīstību, Rīgas domes atbildīgās institūcijas amatpersona, kas atbild par Rīgas pilsētas plānošanu, kultūras ministra uzaicināts speciālists, Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Latvijas Nacionālās komisijas pārstāvis, Latvijas Arhitektu savienības pārstāvis un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis.

 

Informāciju sagatavoja:
Dace Vizule,
Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste
67330254, 29192298
Dace.Vizule@km.gov.lv