Dators

Ministru kabinets 4.februāra sēdē apstiprināja vakcinācijas plāna ieviešanai nepieciešamo finansējumu 1.45 miljonu eiro apmērā, lai izstrādātu vienotu IT nodrošinājumu vakcinācijas procesa vadībai. Finansējums ir sadalīts vairākās daļās: risinājuma izstrādei, integrācijai ar ārstniecības iestāžu informācijas sistēmām, integrācijai ar valsts reģistriem, risinājuma atbalstam 12 mēnešiem, SPKC informācijas sistēmu pielāgošanai, infrastruktūras nomai sistēmas izvietošanai un Nacionālā veselības dienesta sistēmas uzturēšanas papildu izmaksu segšanai, kā arī iedzīvotāju digitālajai apziņošanai par laiku un vietu, kad jāierodas uz vakcināciju.

Veselības ministrijas norāda, ka pandēmijas laika vakcinācija prasa pilnīgi citus principus salīdzinājumā ar e-veselībā esošo vakcinācijas reģistrēšanu. Pandēmijas laikā ir svarīga operatīva vakcīnu piegādes reģistrācija, kad tās ienāk Latvijā, vakcīnu loģistikas uzskaite, vakcinācijas rindas uzskaite, kā arī atbilstoši rindai piegādes nodrošināšana tiem, kas veiks vakcināciju.

Vakcinācijas process no tehnoloģiju nodrošinājuma sastāv no vairākām daļām:

 1. Iedzīvotāju reģistrēšanās vietne www.manavakcina.lv, kur iedzīvotāji norādīs uz savu nodomu vakcinēties, lai efektīvi plānotu vakcinācijas kabinetu noslodzes,
 2. Vakcinācijas rindu modulis un iedzīvotāju apziņošanu par uzaicinājumiem uz vakcināciju,
 3. Vakcinācijas punktu kapacitātes pārvaldība un vakcinācijas procesa nodrošināšana vakcinācijas punktā,
 4. Vakcīnu piegādes vadība uz vakcinācijas punktiem, atbilstoši noslodzes prognozēm.

Vakcinācijas procesa IT sistēmas izveidi koordinē Vakcinācijas projekta birojs kopā ar Veselības ministrijas darbiniekiem. Šī gada 26. janvārī Veselības ministrija virzīja uz Ministru Kabinetu aicinājumu nepiemērot publisko iepirkumu procedūru šīs IT sistēmas izstrādei, pamatojoties uz nepieciešamību paātrināt vakcinācijas procesa izstrādi un nodrošināšanu. Ministru kabineta dotā atļauja paredz, ka sistēmas izstrādes darba grupa paši veido sistēmas prasības un kritērijus tā, lai maksimāli efektīvi nodrošinātu iedzīvotāju pieteikšanās rindu salikšanu kopā ar Latvijā pieejamajām vakcīnām un nodrošinātu iedzīvotāju informēšanu par vietu un laiku, kur tam jāierodas uz savas vakcīnas saņemšanu.

IT sistēmas risinājuma nodrošināšanā notikuši jau šādi soļi:

 • uzrunāti IT nozares organizācijas un aptuveni 50 lielāko IT uzņēmumu, lai tie deleģētu brīvprātīgos IT jomas ekpertus prasību izstrādāšanai jaunajai pandēmijas vakcinācijas procesa atbalsta IT sistēmai;
 • 27 eksperti sāk darbu, lai precīzi nodefinētu būtiskākās vajadzības un prasības vakcinācijas procesa pārvaldībai un automatizācijai. Tika izvaidotas četras apakš darba grupas, lai īsā laikā nointervētu veselības jomas ekspertus un izstrādātu risinājumu atbalstāmo procesu kartes un detalizētākas prasības izstrādei potenciālajam programmas veidotājam;
 • aicinājums pieteikties uz sistēmas izstrādes projektu tiek publicēts Veselības ministrijas mājas lapā un IT nozares organizāciju, piemēram, LIKTA, LATA un IT klasteris kanālos;
 • piesakās 10 IT nozares uzņēmumi, kas varētu veikt prasīto IT izstrādi, visi 10 uzņēmumi saņem procesu kartes kas sistēmai būtu jānodrošina;
 • tiek apstiprināti vērtēšanas kritēriji septiņās vērtēšanas pozīcijās;
 • 7 no 10 uzņēmumiem sniedz detalizētu prezentāciju un savu konkrēto piedāvājumu, kā arī cenu piedāvājumu;
 • no 10 uzņēmumiem, kas prezentēja, tika atlasīti 3, jo pārējie uzņēmumi varēja nodrošināt tikai nelielu daļu no prasītas funkcionalitātes;
 • februāra pirmajā nedēļā tiks pieņemts lēmums par vakcinācijas procesa IT sistēmas izstrādātāju;
 • procedūra paredz, ka 8 nedēļas no līguma noslēgšanas izvēlētajam uzņēmum būs jārealizē sistēmas pamatfunkcionalitāte.

Veselības ministrija uzsver, ka šāds risinājums ir kritiski nepieciešams un tas optimizēs visus ar vakcināciju saistītos procesus. Tas nodrošinās masu apjoma datu apstrādi un apmaiņu starp vairākām jau esošām sistēmām., atvieglojot vakcinācijas procesā iesaistīto iestāžu un ārstniecības personu darbu. Patlaban vakcinācijas procesā informācijas ievade ir salīdzinoši lēna un sadrumstalota - ir dažādas sistēmas, nepieciešama dokumentu gatavošana, daļēji manuāla lēmumu apstrāde, kas pagrūtina visaptverošu procesu pārvaldību.

Kontakinformācija: 
Sintija Gulbe
VM Preses sekretāre
tālrunis: 26368442
e-pasts: sintija.gulbe@vm.gov.lv