25.06.2019
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VARAM: publisko pakalpojumu pieejamība uzlabojusies

25.jūnijā Ministru kabinets (MK) apstiprināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) ikgadējo informatīvo ziņojumu "Koncepcijas par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi īstenošanas gaita”. Ziņojums apliecina publisko pakalpojumu pieejamības uzlabošanos, pārsniegti arī VARAM darbības stratēģijā 2017.–2019.gadā noteiktie mērķi – 2018.gadā sniegti 82 581 valsts iestāžu pakalpojumi un konsultācijas, kas ir 1,65 reizes vairāk, nekā plānots.

Nodrošinot vienas pieturas aģentūras principa ieviešanu valsts un pašvaldību pakalpojumu sniegšanā, veicināta publiskās pārvaldes efektivitāte. Pieaudzis Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) skaits, paplašinājies sniegto pakalpojumu klāsts, kā arī pieaudzis valsts iestāžu pakalpojumu skaits. Šobrīd darbojas 76 novadu nozīmes un astoņi reģionālās nozīmes centri, tīkls turpina attīstīties. 

2018.gadā sniegti 82 581 valsts iestāžu pakalpojumi un konsultācijas, kas ir 1,65 reizes vairāk, nekā noteikts VARAM 2017.–2019.darbības stratēģijā.

Novadu un reģionālās nozīmes centros 2015.–2018.gadā kopumā sniegti 197 464 valsts iestāžu pakalpojumi un pašvaldību pakalpojumu konsultācijas, savukārt novadu nozīmes VPVKAC sniegti 169 094 pakalpojumi, bet reģionālās nozīmes VPVKAC –  28 370 pakalpojumi.

Uzlabojusies arī valsts pārvaldes pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem, izmantojot informācijas tehnoloģiju iespējas –  ir izveidots labs pamats turpmākai valsts pārvaldes pakalpojumu pilnveidei – darbojas valsts pārvaldes pakalpojumu portāls Latvija.lv, kur pieejami 718 e-pakalpojumi.

Saskaņā ar 2018.gada datiem par analizētajiem 1 885 valsts iestāžu pakalpojumiem elektronizēti ir 74%, nosūtīto un saņemto dokumentu skaits valsts pārvaldēs – 4,6 milj., no kuriem 39,4%  ir elektroniski.

Lai veicinātu publisko pakalpojumu pieejamību un publiskās pārvaldes efektivitāti, ir pilnveidots normatīvais regulējums, lai pakalpojumus sniegtu pēc iespējas viena klientu apkalpošanas centra ietvaros klātienē vai elektroniski arī tad, ja to sniegšanā ir iesaistītas vairākas iestādes

Informatīvais ziņojums aptver Koncepcijas īstenošanas gaitu laika posmā no 2018.gada 1.jūnija līdz 2019.gada 1.jūnijam.

Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026533, e-pasts: prese@varam.gov.lv
 

Dalīties