17.09.2019
Satiksmes ministrija

Valdība atbalsta turpmāko sadarbību Ziemeļu dimensijas Transporta un loģistikas partnerībā

Šodien, 17.septembrī, Ministru kabinets (MK) izskatīja jautājumu par sadarbības turpināšanu Ziemeļu dimensijas (ZD) Transporta un Loģistikas partnerībā vēl uz pieciem gadiem. Dalībvalstu sadarbība ir balstīta uz 2009.gada 21.oktobrī, Neapolē, Itālijā parakstīto “Saprašanās Memorandu”.

Partnerība ir izveidota, lai nodrošinātu ZD Dalībvalstu kopīgu sadarbību, viedokļu un interešu apmaiņu transporta un loģistikas jomā, kā arī pilnveidotu transporta savienojumus, sekmētu infrastruktūras projektus un novērstu administratīvus šķēršļus. Neapolē parakstītais Saprašanās memorands ir paredzēts uz piecu gadu periodu un tas var tikt pagarināts pēc kopējas vienošanās. Dalībvalstis 2019.gada 18.jūnija Augsta līmeņa sanāksmē atbalstīja Partnerības sadarbības turpināšanu turpmākos piecus gadus.

Šogad Latvija ir prezidējošā valsts ZD Transporta un loģistikas partnerības Vadības komitejā. Uzņemoties ZD Vadības komitejas prezidentūru, Latvija kā prioritāti noteica turpināt darbu pie Eirāzijas transporta sistēmas tuvināšanas. Tādēļ šī gada martā, Rīgā norisinājās seminārs, kurā Transporta un Loģistikas partnerības valstis panāca vienošanos turpināt  darbu pie ZD transporta tīkla pagarināšanas līdz Āzijas valstīm, Kazahstānai, Mongolijai, Ķīnai vai Tālajiem austrumiem.

Attiecīgi šodien MK atbalstītais noteikumu projekts: "Par Kopīgo nodomu deklarāciju, kurā izklāstīta Ziemeļu Dimensijas Partnerības Transporta un Loģistikas jomā sadarbības turpināšana", nostiprina Latvijas turpmāko dalību ZD Transporta un loģistikas partnerības darbā turpmākajos piecos gados.

 

Satiksmes ministrijas
Komunikācijas nodaļa
Tālr.: 67028003
Dalīties