03.06.2020
Valsts kanceleja

Vadlīnijas darba organizācijai valsts pārvaldes institūcijās ārkārtējās situācijas laikā un pēc tās

Informatīvo materiālu "Vadlīnijas darba organizācijai, darba samaksai un klientu apkalpošanai valsts pārvaldes institūcijās ārkārtējās situācijas laikā" sagatavojusi Valsts kanceleja sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, lai sniegtu skaidrojumus un ieteikumus darba organizācijai, darba samaksai un klientu apkalpošanas organizēšanai valsts pārvaldes institūcijās ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar COVID-19 pandēmiju. 

Šis apkopojums tiks regulāri atjaunots un papildināts atbilstoši problēmsituācijām, kuras iestādēm radīsies, un situācijas attīstībai.