25.06.2019
Satiksmes ministrija

SM informē valdību par pasākumiem vienotai ceļu satiksmes negadījumos smagi cietušo statistikas datu uzskaites ieviešanai

Lai ieviestu vienotu ceļu satiksmes negadījumos smagi cietušo (MAIS3+) statistikas datu uzskaiti Latvijā, Ministru Kabinets (MK) šodien, 25. jūnijā, izskatīja Satiksmes ministrijas (SM) virzīto informatīvo ziņojumu "Par vienotu ceļu satiksmes negadījumos smagi ievainoto personu statistikas datu uzskaiti atbilstoši MAIS3+ prasībām".

Ņemot vērā, cik lieli zaudējumi valstīm rodas no ceļu satiksmes negadījumiem (CSNg), tajos ievainotajiem un bojāgājušajiem, ir jāvērš uzmanība, ka izmantot tikai CSNg bojāgājušo skaitu kā rādītāju ceļu satiksmes drošības uzraudzībā, ir nepietiekami, jo tas nedod pilnu priekšstatu par CSNg ietekmi uz sabiedrības veselību kopumā. CSNg rada arī daudzus nopietnus ievainojumus un traumas, kā rezultātā rodas ievērojami tautsaimniecības zaudējumi, neņemot vērā individuālos iedzīvotāju zaudējumus.

Jau 2013.gada janvārī Eiropas Savienības (ES) vadošo amatpersonu sanāksmē par satiksmes drošību uz ceļiem, tika secināts, ka jāievieš vienota metodika ceļu satiksmes negadījumos (CSNg) smagi cietušo uzskaitei: MAIS3+. Ieviest MAIS3+ apņēmās arī Latvija.

Ņemot vērā, ka Eiropas Savienībā (ES)  MAIS3+ tiek pielietots, lai salīdzinātu un analizētu statistikas datus par ceļu satiksmes negadījumos smagi ievainoto un bojāgājušo personu traumām, Latvijai ir jāveic konkrēti pasākumi, lai to ieviestu.

Informatīvajā ziņojumā teikts, ka Nacionālajam veselības dienestam (NVD) sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas (IeM) Informācijas centru ir nepieciešams nodrošināt datu apmaiņas īstenošanai nepieciešamo pasākumu realizāciju. Veselības ministrijai (VM) ir nepieciešams sagatavot grozījumus “Pacientu tiesību likumā”.  IeM sadarbībā ar Valsts policiju, VM un NVD ir jāsagatavo grozījumi MK 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.75 “Ceļu satiksmes negadījumu, tajos cietušo un bojā gājušo personu reģistrācijas un uzskaites noteikumi”, kā arī VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” katru kalendāro gadu būs jānodrošina informācijas par ceļu satiksmes negadījumos cietušām personu traumām iesniegšana Eiropas Komisijai, atbilstoši MAIS3+ klasifikatoram.

CSNg gūto traumu uzskaite un tās tālāka analīze pēc vienotas metodikas ir vispārpieņemts elements, kas var palīdzēt uzlabot ceļu satiksmes drošību.

Tādējādi MAIS3+ ir izstrādāts transporta negadījumu izmeklēšanas vajadzībām, lai nodrošinātu vienkāršu skaitlisku metodi ranžēšanai un traumu smaguma pakāpes salīdzināšanai. MAIS3+ tika ieviests ar mērķi nodrošināt derīgus, ticamus un salīdzināmus datus ES līmenī, kā arī nodrošināt atbalstu satiksmes drošības politikas veidotājiem ES un nacionālā līmenī. 

Satiksmes ministrijas
Komunikācijas nodaļa
Tālr.: 67028003
Dalīties