08.08.2017
Ekonomikas ministrija

Pilotprojekta veidā sniegs atbalstu mājokļa nodrošināšanai divām bēgļu ģimenēm

Ministru kabinets š.g. 8. augusta sēdē, izskatot Ekonomikas ministrijas sagatavoto Informatīvo ziņojumu "Par iespējamiem mājokļa pieejamības risinājumiem bēgļiem un personām, kuras ir ieguvušas alternatīvo statusu", pieņēma lēmumu pārdalīt 5000 euro Sabiedrības integrācijas fondam, lai pilotprojekta veidā sniegtu atbalstu mājokļa nodrošināšanai 2 bēgļu ģimenēm.

MK lēma, ka optimālākais valsts atbalsta piedāvājums mājokļa pieejamības veicināšanai bēgļu ģimenēm ir ikmēneša finansiāls atbalsts 6 mēnešu periodam. Lai pārbaudītu, vai minētais atbalsta risinājums sekmēs bēgļu un personu, kuras ir ieguvušas alternatīvo statusu, integrāciju Latvijas sabiedrībā, sākotnēji tiks īstenots pilotprojekts, sniedzot atbalstu divām ģimenēm. Atbalsta apmēru plānots noteikt atkarībā no cilvēku skaita ģimenē:

  • 1-2 cilvēku ģimenei – EUR 250;
  • 3 cilvēku ģimenei – EUR 300;
  • 4 cilvēku ģimenei – EUR 350;
  • 5 un vairāk cilvēku ģimenei – EUR 400.

Sabiedrības integrācijas fondam sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību uzdots izstrādāt minēto pilotprojektu un nodrošināt atbalstu mājokļa nodrošināšanai divām ģimenēm, kurām piešķirts bēgļu vai alternatīvais statuss.

Finansējums pilotprojekta īstenošanai Sabiedrības integrācijas fondam tiek pārdalīts no Ekonomikas ministrijas, kas sākotnēji tika jau piešķirts 2015. gadā, izstrādājot Rīcības plānu personām, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā.

Pēc pilotprojekta īstenošanas Sabiedrības integrācijas fondam ne vēlāk kā līdz 2018. gada 31. janvārim jāsagatavo pārskats par pilotprojekta īstenošanas rezultātiem un problēmām, kas radījušas ietekmi uz personu spēju efektīvi integrēties sabiedrībā, kā arī priekšlikumus, kas saistīti ar nepieciešamo finansējumu personu efektīvai integrācijai sabiedrībā, un jāiesniedz Ministru prezidentam, Finanšu ministrijai, Iekšlietu ministrijai, Labklājības ministrijai, Ekonomikas ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

Informatīvo ziņojumu "Par iespējamiem mājokļa pieejamības risinājumiem bēgļiem un personām, kuras ir ieguvušas alternatīvo statusu" Ekonomikas ministrija izstrādāja ar mērķi izvērtēt iespējamos mājokļu pieejamības risinājumus bēgļiem un personām, kuras ir ieguvušas alternatīvo statusu, un sniegt priekšlikumus turpmākai rīcībai.

Ziņojuma izstrādes laikā tika izvērtēti dažādi iespējamie risinājumi mājokļa pieejamības nodrošināšanai, tai skaitā aizdevums pirmās īres iemaksas / garantijas segšanai, t.s. “pusceļa mājas” risinājums, kā arī piedāvājums novērst šķēršļus (dzīvesvietas deklarēšanas pienākums, kā priekšnoteikums sociālās palīdzības saņemšanai), lai persona varētu saņemt palīdzību Latvijas sociālās sistēmas ietvaros līdzvērtīgā apmērā kā Latvijas iedzīvotāji.  Taču šie risinājumi iepriekšējās diskusijās netika atbalstīti, jo tiem ir augstas infrastruktūras izveides un uzturēšanas izmaksas, augsti riski aizdevumu atmaksai. Tāpat, izvērtējot bēgļu integrācijas aspektu, pašvaldības un valdības pārstāvji neatbalstīja bēgļu koncentrēšanos vienā vietā.

Informāciju sagatavoja:
Evita Urpena
Ekonomikas ministrija
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tel.: 67013193
E-pasts: evita.urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv

Dalīties