11.06.2019
Zemkopības ministrija

Papildināts apstiprināto ostu un izkraušanas vietu saraksts

11. jūnijā valdība akceptēja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par rūpniecisko zveju teritoriālajos un ekonomikas zonas ūdeņos, iekļaujot apstiprināto ostu sarakstā jaunas zivju izkraušanas vietas. 

Komerczvejniekiem ir pienākums pelaģisko krājumu nozveju (brētliņas un reņģes) vismaz piecu tonnu apjomā izkraut tikai apstiprinātās ostās vai izkraušanas vietās: Pāvilostas, Rīgas, Liepājas, Ventspils, Mērsraga, Salacgrīvas, Skultes, Kuivižu un Rojas ostā, kā arī Nīcas pagasta (Nīcas novadā) Jūrmalciema piestātnē un Kolkas pagasta (Dundagas novadā) Kolkas ciema piestātnē. Šis apstiprināto ostu un izkraušanas vietu saraksts tagad papildināts ar Engures ostu un izkraušanas vietām Carnikavā, Lapmežciemā un Kaltenē, tādējādi uzlabojot zvejnieku komercsabiedrību zvejas darbību un dodot iespēju zivis izkraut tuvāk to ieguves vai apstrādes vietai.

Lai nodrošinātu efektīvāku svešzemju sugas – apaļā jūrasgrunduļa – skaita un daudzuma samazināšanu, grozījumi noteic, ka turpmāk no 16. aprīļa līdz 15. maijam būs atļauta zveja ar apaļo jūrasgrunduļu murdiem.

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 296 “Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomikas zonas ūdeņos”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste,
tālrunis: +371 67027498,

 

Dalīties