28.05.2020
Ministru Kabinets

Ministru kabinets lemj par tiesisko ietvaru periodam pēc ārkārtējās situācijas beigām

Ceturtdien, 28. maijā, Ministru kabinets apstiprināja vairākus likumprojektus, kas nosaka galvenos principus, kā valsts institūcijas turpinās savu darbību pēc ārkārtējās situācijas beigām 9. jūnijā, vienlaikus nodrošinot iespēju paturēt spēkā nepieciešamos ierobežojums un atbalsta mehānismus iedzīvotājiem un uzņēmējiem Covid-19 pandēmijas laikā.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš: “Valdības stratēģija Covid-19 ierobežošanai un atbildīga sabiedrības iesaiste ir palīdzējusi mērķtiecīgi kontrolēt vīrusa izplatību Latvijā. Diemžēl joprojām pasaulē vēl nav pieejama ne vakcīna, ne ārstniecības līdzekļi, lai pārtrauktu vīrusa izplatību. Tādēļ fiziskā distancēšanās, cilvēku pulcēšanās ierobežojumi un epidemioloģisko nosacījumu ievērošana būs drošas sadzīves daļa mūsu ikdienā arī pēc ārkārtējās situācijas beigām. Vienlaikus valdība turpinās sniegt dažāda veida atbalstu uzņēmējiem un iedzīvotājiem, kamēr tas būs nepieciešams.”

Valdības apstiprinātie likumprojekti turpmāk dos iespēju nodrošināt nepieciešamo kārtību valstī bez ārkārtējās situācijas izsludināšanas, jo likuma “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” ietvertie pasākumi izmantojami vienīgi gadījumos, ja sabiedrībai radušos riskus nevar efektīvi novērst, piemērojot esošo tiesisko regulējumu. Pamatojoties uz šī brīža epidemioloģisko situāciju, pašreiz spēkā esošie ierobežojumi, kas noteikti sakarā ar Covid-19 izplatību, netiks atcelti līdz ārkārtējās situācijas beigām un ir paredzams, ka daļa no tiem tiks saglabāti pēc 9.jūnija.

Valdības apstiprinātie likumprojekti vēl ir jāizskata Saeimai un to plānotais spēkā stāšanās termiņš ir 9. jūnijs.

Tieslietu ministrijas sagatavotais Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma mērķis ir atjaunot vispārējo tiesisko kārtību pēc ārkārtējās situācijas noteiktā termiņa beigām un tas paredz pasākumu kopumu, kas nodrošinās ar sabiedrības drošības un veselības interesēm samērīgu privātpersonu tiesību un pienākumu apjomu, lai valsts un pašvaldības institūcijas varētu efektīvi strādāt pandēmijas laikā.

Savukārt Finanšu ministrija izstrādājusi likumprojektu Valsts apdraudējuma sakarā ar Covid-19 izplatību un tā seku novēršanu un pārvarēšanu, kura mērķis ir noteikt tiesisko regulējumu pēc ārkārtējās situācijas beigām, kamēr vien būs nepieciešami īpaši pasākumi un atbalsta mehānismi COVID-19 apdraudējuma un tā seku novēršanai.

Veselības ministrija ir papildinājusi Epidemioloģiskās drošības likumu, lai nodrošinātu tādu pretepidēmijas pasākumu kopumu, kas nosaka mūsdienu situācijai atbilstošas pilnvaras un veicamos pasākumus indivīdiem un institūcijām un līdz ārkārtējās situācijas izsludināšanai nebija precīzi definēti. Piemēram, grozījumos precizēta Slimību profilakses un kontroles centra, Veselības inspekcijas, pašvaldību, policijas kompetence, pašizolācijas nepieciešamība kontaktpersonām u.c. nosacījumi.

Dalīties