28.05.2020
Tieslietu ministrija

Ministru kabinets atbalsta Covid–19 pārvaldības likumu

Ceturtdien, 28. maijā, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas un citu atbildīgo institūciju kopīgi izstrādāto likumprojektu "Covid–19 infekcijas izplatības pārvaldības likums", kura mērķis ir noteikt vispārējo tiesisko kārtību pēc ārkārtējās situācijas beigām, paredzot atbilstošus piesardzības pasākumus saistībā ar Covid–19 izplatību.

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns: “Koronavīruss sabiedrībai nodara daudzveidīgu kaitējumu, gan veselībai, gan ekonomikai. Tādēļ pašreizējā brīdī mums jāatceļ ierobežojumi gudri, droši un ātri. Mūsu tiesību sistēmā pastāv varu dalījums un garantētas brīvības, mums jāsper nākamais solis un jāpieņem jauns likums, kas nodrošinās tiesisko stabilitāti un sabiedrības veselības drošību arī pēc tam, kad valstī varēs atcelt ārkārtējo situāciju.”

“Visus sakarā ar Covid19 izplatību saistītos ierobežojumus nav iespējams atcelt uzreiz līdz ar ārkārtējās situācijas beigām. Atsevišķiem ierobežojumiem būs nepieciešams pārejas laiks. Tāpēc jaunajā likumā būs noteikti privātpersonu tiesību samērīgi ierobežojumi un sabiedrības interesēm atbilstošs valsts institūciju darbs saistībā ar Covid19 izplatību. Mūsu kopīgais mērķis – kļūt ekonomiski aktīviem un nodrošināt sabiedrības veselības drošību. Iziesim no krīzes atbildīgi,” uzsver J.Bordāns.

Atbildīgās institūcijas vienā likumā apkopojušas un nostiprinājušas nepieciešamās lietas, kas vienlaikus palīdzēs gan ievērot epidemioloģiskās drošības pasākumus un novērst Covid–19 izplatību, gan nodrošinās valsts pārvaldei un iedzīvotājiem skaidrus spēles noteikumus Covid–19 izplatības laikā pēc iespējas nodrošinot atgriešanos pie ikdienas dzīves ritma. Savukārt Finanšu ministrijas un Veselības ministrijā likumā noregulēs nozīmīgās izmaiņas attiecībā uz ekonomiskajiem un epidemioloģiskajiem jautājumiem.

Likumprojekts nosaka valsts institūciju darbību pamatprincipus, tajā skaitā arī tiesu un pašvaldību, pakalpojumu sniegšanu pēc ārkārtējās situācijas beigām. Atbilstošus piesardzības pasākumus un ierobežojumus privātpersonām, tajā skaitā īpašus nosacījumus arī izglītības, sporta, sociālās un veselības pakalpojumu nodrošināšanai Covid–19 izplatības periodā pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas.

Ņemot vērā Covid–19 izplatības mainīgo un grūti paredzamo raksturu, likumprojektā tiek paredzēta iespēja Ministru kabinetam Covid–19 infekcijas izplatīšanās vai to draudu gadījumā lemt jautājumus praktiskiem īstenošanas pasākumiem Covid–19 ierobežošanai, lai savlaicīgi reaģētu uz situācijas izmaiņām valstī un ārpus tās robežām.

Likumprojekts vēl ir jāizskata Saeimai, bet tiek plānots, ka tas stāsies spēkā 9. jūnijā.  Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudēs likums "Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid–19 izplatību". Līdz ar ārkārtējās situācijas atcelšanu spēku zaudēs Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojums Nr. 103, kā arī uz tā pamata izdotie ministru noteikumi.

Jauno Covid–19 infekcijas izplatības pārvarēšanas likumu varēs piemērot, kamēr pastāvēs epidemioloģiskās drošības draudi saistībā ar Covid–19 infekcijas izplatību. Pēc Ministru kabineta apstiprinājuma likumu varēs atcelt Saeima ar atsevišķu lēmumu.

Tieslietu ministrija norāda, ka Ministru kabinets vērtēs arī Finanšu ministrijas izstrādāto likumprojektu "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid–19 izplatību", kura mērķis ir pilnveidot tiesisko stabilitāti un valsts tautsaimniecību kā arī ekonomisko drošību pēc ārkārtējās situācijas beigām un Veselības ministrijas izstrādātos grozījumus Epidemioloģiskās drošības likumā.

 

Lana Mauliņa
Tieslietu ministrijas
Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: 67036738
E-pasts: Lana.Mauliņa@tm.gov.lv

Dalīties