09.09.2019
Valsts kanceleja

Konkurss par Satiksmes ministrijas valsts sekretāra amatu beidzies bez rezultāta

Ir noslēdzies atklātais konkurss par Satiksmes ministrijas valsts sekretāra amatu. Pretendents, kurš saņēma visaugstāko vērtējumu konkursā, neguva nozares ministra apstiprinājumu, līdz ar to amats joprojām ir vakants.

Balstoties uz Satiksmes ministrijas lūguma, Satiksmes ministrijas valsts sekretāra atlase tika veikta atklātā konkursā, ko organizēja Valsts kanceleja. Konkursam kvalificējās pretendenti, kuri atbilda konkursa nolikumā definētajām obligātajām prasībām. Tālākās atlases gaitā tika vērtēta pretendentu vīzija par transporta nozares vidēja un ilgtermiņa prioritātēm un attīstību, īpašu uzmanību pievēršot Satiksmes ministrijas un transporta nozares turpmākās attīstības perspektīvai un Satiksmes ministrijas kapitālsabiedrību galvenajiem stratēģiskajiem mērķiem. Tāpat tika pārbaudītas konkursantu vadības kompetences. 

No visiem amata pretendentiem, kas pieteicās, vērtēšanas komisijas noteiktais konkursa uzvarētājs guva vislielāko punktu skaitu visā konkursa gaitā un sasniedza nepieciešamo vērtējuma līmeni, lai vērtēšanas komisija šo kandidātu varētu ieteikt nozares ministram.  Vienlaikus, balstoties uz Valsts civildiensta likumu, nozares ministram ir tiesības konkursa komisijas ieteikto kandidatūru neapstiprināt virzīšanai Ministru kabinetā. Satiksmes ministrs izmantoja minētās tiesības un ir jau lūdzis Valsts kanceleju sniegt ieteikumus iespējamai pretendenta izvēlei šim amatam no esošo ierēdņu vidus rotācijas kārtībā.

Konkursa pretendentu vērtēšanas komisiju vadīja Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis, tās sastāvā bija Finanšu ministrijas valsts sekretāre Baiba Bāne, Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs, Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons un Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs. Pretendentu atlasē piedalījās arī novērotājs no Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras. 

Šis ir jau piektais gads, kopš tiek īstenota centralizēta augstākā līmeņa vadītāju atlase, nodrošinot atklātu, godīgu un profesionālu kandidātu atlasi. Šādā veidā Valsts kancelejas rīkotajos 20 konkursos vadītāji izraudzīti 13 dažādām valsts tiešās pārvaldes iestādēm. 

Valsts pārvaldes iestāžu vadītāju centralizētā atlase: INFOGRAFIKA

 

Santa Jirgensone

Komunikācijas departamenta konsultante

Tālrunis: 67082922

E-pasts: santa.jirgensone@mk.gov.lv

Dalīties