30.03.2020
Tieslietu ministrija

J.Bordāns: Reliģiskās organizācijas krīzes laikā veic ļoti atbildīgu sabiedrisku funkciju

Svētdien, 29.martā, Ministru kabinets lēma piešķirt tieslietu ministram papildu pilnvaras, lai nodrošinātu nepieciešamo rīcību Ministru kabineta rīkojumā ietverto ierobežojumu, kas attiecināmi uz reliģiskajām organizācijām, īstenošanā.

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns norāda: „Šajā laikā reliģiskās organizācijas veic ļoti svarīgu un atbildīgu sabiedrisku funkciju – tās sniedz garīgu mierinājumu un drošību visiem tiem, kam tas šobrīd nepieciešams. Es augsti novērtēju Tieslietu ministrijas un reliģisko organizāciju sadarbību, to pārstāvju atbildību un aktīvo iesaisti ieviesto drošības pasākumu skaidrošanā un aicinājumos ticīgajiem pēc iespējas atturēties no publisku vietu, tai skaitā, baznīcas, apmeklējuma. Tieši tādēļ dievkalpojumi šobrīd notiek bez ticīgo klātbūtnes. Zīmīgi, ka lielākajās reliģiskajās organizācijās ir ļoti laba iekšējā organizācija – kopīgi tiek pieņemti lēmumi, uzreiz tie tiek īstenoti visās baznīcās, līdz ar to, cilvēki ir mierīgi un tas ļoti palīdz darbā arī valsts iestādēm, tai skaitā, policijai. Cilvēki tiek vadīti ļoti konsekventi un pārdomāti – tādējādi samazinot neziņu un spriedzi.

Būtiski, ka sekmīga sadarbība attīstās arī starp konfesijām, piemēram, katoļu Radio Marija pārraida Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas dievkalpojumus. Savukārt, īstenojot Ministru kabineta piešķirtās pilnvaras noteikt vadlīnijas turpmākajai reliģisko norišu organizēšanai, pirmdien, 30.martā, pēc pārrunām ar reliģiskajām organizācijām sabiedrība tiks informēta par noteiktajiem drošības pasākumiem un izmaiņām ikdienas reliģiskajās norisēs.

Dalīties