21.05.2019
Zemkopības ministrija

Ieviesti aizsardzības pasākumi lauksaimniecības dzīvnieku ievešanai no Lībijas un Marokas

Valdība otrdien, 21. maijā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus mutes un nagu sērgas likvidēšanas kārtībā.

Grozījumi mutes un nagu sērgas uzraudzības, kontroles un apkarošanas noteikumos paredz lauksaimniecības dzīvnieku un dzīvnieku barības pārvadāšanas transportlīdzekļu kravas nodalījuma u.c. potenciāli inficētu priekšmetu dezinfekcijas kontroli. Šāda kontrole jāveic tiem transportlīdzekļiem, kuri ES dalībvalstu ārējo robežu šķērso, iebraucot no Lībijas un Marokas.

Piesardzības pasākumi jāveic, jo epizootoloģiskā situācija Lībijā un Marokā var radīt nopietnus draudus ES dalībvalstu dzīvnieku populācijai. Tādus pašus piesardzības pasākumus jāturpina piemērot lauksaimniecības dzīvnieku un dzīvnieku barības transportlīdzekļiem, kuri iebrauc no Alžīrijas un Tunisijas.

Līdz ar šiem grozījumiem tiek pagarināts piesardzības pasākumu īstenošanas laiks -līdz 2019. gada 31. decembrim.

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 2. augusta noteikumos Nr.582 “Mutes un nagu sērgas likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Rūta Rudzīte,
sabiedrisko attiecību speciāliste,
tālrunis: +371 67027498,
tīmekļvietne: www.zm.gov.lv
Dalīties