13.06.2019
Valsts kanceleja

Baltijas Ministru padomei - 25

13. jūnijā aprit 25 gadi, kopš 1994. gadā Tallinā tika izveidota Baltijas Ministru padome (BMP), kuras mērķis ir nodrošināt Baltijas valstu valdību sadarbību. Rotācijas kārtībā Latvija šogad ir BMP prezidējošā valsts.

“Baltijas valstu vienotība ir ne tikai dzīva, bet tā ir labāka, nekā jebkad! Šogad Latvijas prezidentūrā BMP turpinām strādāt pie Baltijas reģiona drošības stiprināšanas, transporta un enerģētikas infrastruktūras projektu attīstības un kopīgo interešu aizstāvības ES,” uzsver Ministru prezidents Krišjānis Kariņš.

Lai stiprinātu reģionālo drošību, Baltijas valstīm ir jāturpina koordinēti strādāt un jāsekmē NATO Briseles samita lēmumu pilnvērtīga ieviešana. Baltijas valstīm ir kopīgas intereses  attiecībā uz NATO spēku, tajā skaitā ASV vienību, ilgtermiņa klātbūtni reģionā, kā arī vienota izpratne par šo spēku nodrošināšanu ar nepieciešamajiem jūras un gaisa atbalsta elementiem.

Reģiona labklājība ir veicināma ar reģionālās savietojamības projektu attīstību, izmantojot pastāvošo un nākotnes starpreģionu sinerģiju. Šajā kontekstā īpaša uzmanība tiks veltīta enerģētikas, transporta, digitālās savienojamības projektiem, veicinot aizvien plašāku sadarbību Baltijas jūras reģionā.

Tāpat Latvija turpina Lietuvas prezidentūras iesākto darbu pie kopīgu Baltijas valstu interešu aizstāvības ES, jo ir nepieciešams atbilstošs finansējums jaunajiem izaicinājumiem un prioritātēm - iekšējā un ārējā drošība, migrācija, klimats, vienlaikus arī turpmāk mums ir jāuztur savas tradicionālās aizstāvības līnijas gan Kopējā lauksaimniecības politikā, gan Kohēzijas politikā.

Vairāk informācijas Ārlietu ministrijas INFOGRAFIKĀ

Zane Ozola,
Komunikācijas konsultante
Tel.: 67082902
Dalīties