07.01.2020
Satiksmes ministrija

Aktualitāti zaudē iepriekšējais Latvijas valdības un Baltkrievijas valdības nolīgums par dzelzceļa transporta darbību

Otrdien, 7. janvārī Ministru Kabinets (MK) atzina par spēku zaudējušu 1995.gada 11.aprīļa Ministru kabineta rīkojumu Nr.168 “Par Latvijas Republikas Valdības un Baltkrievijas Republikas Valdības nolīgumu par dzelzceļa transporta darbību”.

2018.gada 2.oktobrī Minskā tika parakstīts jauns Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības nolīgums par starptautisko dzelzceļa satiksmi, kuru Saeima ratificēja 2019.gada 4.aprīlī. Jaunais Nolīgums stājās spēkā 2019.gada 30.maijā. 

Tas nosaka kārtību, kādā veidā tiek organizēta dzelzceļa satiksme starp Latviju un Baltkrieviju, kā arī nosaka aktuālos dzelzceļa nozares terminus un definīcijas, robežstacijas un nodošanas stacijas, kravu, vagonu un konteineru pieņemšanas un nodošanas kārtību, infrastruktūras pārvaldītāju un pārvadātāju pienākumus, rīcību avārijas situācijās un dzelzceļa negadījumu izmeklēšanā, kā arī citus nosacījumus dzelzceļa satiksmē starp abām valstīm. 

Tādejādi līdz ar Nolīguma spēkā stāšanās dienu savu darbību pārtrauca 1995.gada 18.maijā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības nolīgums par dzelzceļa transporta darbību.

Informāciju sagatavoja:
Satiksmes ministrijas
Komunikācijas nodaļa
Tālr.: 67028003
e-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv 

Dalīties