25.06.2018
Valsts kanceleja

Aicina izvirzīt Memoranda padomes locekļu kandidātus

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sekretariāts izsludina jaunu padomes locekļu kandidātu pieteikšanu līdz 2018.gada 22. jūlijam.

Konkurss izsludināts astoņām Memoranda padomes locekļu vietām. Memoranda padomes locekļus ievēl uz noteiktu pilnvaru termiņu – gadu un sešiem mēnešiem. Ievēlēto Memoranda padomes locekļu pilnvaras būs no 2018. gada 1.septembra līdz 2019. gada 31. decembrim.

Kandidēt var jebkuras Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandu parakstījušās nevalstiskās organizācijas lēmējinstitūcijas vai izpildinstitūcijas pārstāvis.   

Kandidātu izvirza nevalstiskā organizācija, iesniedzot rakstisku pieteikumu, kurā ietverta šāda informācija par nevalstisko organizāciju un tās izvirzīto kandidātu:

  • nevalstiskās organizācijas nosaukums un darbības joma;
  • kandidāta vārds, uzvārds, darbības joma un pieredze;
  • informācija par kandidāta dalību un sasniegumiem memoranda īstenošanā (pēdējo 12 mēnešu laikā);
  • kandidāta redzējums par memoranda īstenošanas attīstību un motivācija darbam padomē (piemēram, prezentācijas, video sižeta, audioieraksta veidā).
     

Pieteikumus lūdzam iesniegt līdz 2018. gada 22. jūlija plkst. 24.00 elektroniski nosūtot uz e-pastu: nvo@mk.gov.lv.

Pēc kandidātu pieteikumu apkopošanas, Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sekretariāts organizēs elektronisku balsošanu par izvirzītajiem kandidātiem, vienlaikus nodrošinot nevalstisko organizāciju pieteikumos iekļautās informācijas pieejamību Ministru kabineta tīmekļa vietnē

Plašāka informācija:
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sekretariāts (nvo@mk.gov.lv

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome ir konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir sekmēt Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandā noteikto mērķu sasniegšanu. Memoranda padome darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumiem Nr. 14 "Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikums".

Dalīties