Valsts kanceleja
Aicina pieteikties konkursā uz Tiesu administrācijas direktora amatu

Trešdien, 25. septembrī, Valsts kanceleja izsludinājusi atklātu konkursu uz Tiesu administrācijas direktora amatu. Pretendenti aicināti iesniegt pieteikumus līdz 23. oktobrim.

Galvenās pretendentiem izvirzītās prasības ir nevainojama reputācija, augstākā izglītība tiesību zinātnē, ekonomikā, finansēs vai vadībzinātnē un pēdējo 15 gadu laikā iegūta vismaz triju gadu nepārtraukta pieredze organizācijas vai tās struktūrvienības vadītāja amatā vai citā vadošā amatā organizācijas vadītāja tiešā pakļautībā ar vismaz 10 padotajiem darbiniekiem. Pretendentiem jābūt ar izpratni par valsts pārvaldes uzbūvi un darbības pamatprincipiem, administratīvo procesu un budžeta plānošanu.

Tāpat no pretendentiem tiek sagaidītas zināšanas un izpratne par Latvijas tiesu sistēmu. Pretendentiem jāpārvalda angļu valoda un jābūt ar teicamām stratēģiskās plānošanas, sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmēm; jāspēj nodrošināt inovatīvu pieeju iestādes procesu vadīšanā un jāspēj sistēmiski risināt jautājumus, uztvert, analizēt sarežģītu un liela apjoma informāciju dažādās jomās.

Pretendentu atlase notiks trīs kārtās. Pirmās kārtas laikā konkursa komisija izvērtēs iesniegtos dokumentus un pretendentu atbilstību obligātajām prasībām.

Konkursa otrajā kārtā pretendenti prezentēs savu redzējumu par Tiesu administrācijas lomu un nākotnes perspektīvām Latvijā. Pretendenti, kas tiks izvirzīti uz trešo kārtu, tiks vērtēti, analizējot viņu vadības kompetences: attiecību veidošanu un uzturēšanu, komandas vadīšanu, orientāciju uz rezultātu sasniegšanu, spēju pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, stratēģisko redzējumu.

Konkursa noslēgumā visaugstāko novērtējumu guvušais pretendents tiks ieteikts tieslietu ministram, kurš pieņems lēmumu par pretendenta iecelšanu amatā. Ieņemot amatu, nākamais Tiesu administrācijas direktors saņems mēnešalgu 2353 euro apmērā (pirms nodokļu nomaksas), sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu, kā arī motivējošās bonusu sistēmas sniegtās iespējas atbilstoši sasniegtajiem darba rezultātiem. Tāpat tiks nodrošināta iespēja piedalīties Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programmā, tādējādi veicinot profesionālo attīstību.

Konkursa sludinājums publicēts Nodarbinātības valsts aģentūras CV/Vakanču portālā un oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Konkursa pretendentu vērtēšanas komisiju vada tieslietu ministra biroja vadītājs A. Bukšs.  Komisiju veido: Tieslietu ministrijas Personālvadības departamenta direktore A. Auzāne, Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis, Tieslietu ministrijas valsts sekretārs R. Kronbergs, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece K. Pommere.  Pretendentu atlases procesā tiks aicināti piedalīties arī neatkarīgi novērotāji. Konkursa komisija sadarbosies arī ar drošības iestādēm.

Jau kopš 2015. gada Valsts kanceleja īsteno centralizētu augstākā līmeņa vadītāju atlasi, nodrošinot atklātu, godīgu un profesionālu kandidātu atlases procesu. Šādā veidā Valsts kancelejas rīkotajos 22 konkursos vadītāji izraudzīti 14 dažādām valsts tiešās pārvaldes iestādēm.

Valsts pārvaldes iestāžu vadītāju centralizētā atlase:

Santa Jirgensone Komunikācijas departamenta konsultante Tālrunis: 67082922 E-pasts: santa.jirgensone@mk.gov.lv