Valsts kanceleja
22.maijā Latvija un vēl 39 valstis pievienojās OECD publiskā sektora inovācijas deklarācijai

Deklarācijas apstiprināšana ir spēcīgs starptautisks signāls tam, ka publiskā sektora inovācija ir kļuvusi par galveno virzītājspēku pārmaiņām valsts pārvaldē.

Dokuments nosaka piecus galvenos principus, ko var izmantot, lai veicinātu inovāciju:

Iekļaut un palielināt inovācijas klātbūtni publiskajā sektorā, Iedrošināt valsts pārvaldes darbiniekus inovēt un radīt tam atbilstošus apstākļus, Kultivēt jaunas partnerības un iesaistīt dažādus viedokļus, Atbalstīt izpēti, iterāciju un testēšanu, Izplatīt iegūtās mācības un dalīties pieredzē.

 

Deklarācija vērsta uz to, ka inovācija kļūst par publiskā sektora jauno realitāti jeb new normal – veidu, kā risināt izaicinājumus.

Esam gandarīti, ka ar #GovLabLatvia (Valsts pārvaldes inovācijas laboratorijām) un citām Valsts kancelejas un Valsts administrācijas skolas aktivitātēm, kas vērstas uz inovācijas attīstību valsts pārvaldē, esam uz pareizā ceļa.

Ar deklarāciju iespējams iepazīties šeit.

Laura Dimitrijeva Valsts kanceleja Valsts pārvaldes politikas departaments Konsultante 67082935 laura.dimitrijeva@mk.gov.lv www.mk.gov.lv