Atjaunots: 08.02.2019

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes 2019. gada 30. janvāra sēdes darba kārtība

Laiks: 2019. gada 30. janvāris plkst. 11.00

Vieta: Ministru kabineta Zaļā zāle, Brīvības bulvāris 36, Rīga

Plānotā darba kārtība:

Nr. P.k.

Jautājums

Ziņotājs

1. 19.12.2018. sēdes protokola un 30.01.2019. sēdes darba kārtības apstiprināšana (prezentācija)

Jānis Citskovskis

Valsts kancelejas direktors, Memoranda īstenošanas padomes vadītājs

2. Memoranda padomes sēdē deleģēto pārstāvju vēlēšanas dalībai Valsts sekretāru sanāksmē, Ministru kabineta komitejā un Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomē (prezentācija)

Jānis Citskovskis

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

3. 2019. gada darba plāns, kur ietvertas Memoranda padomes prioritātes 2019. gadam (prezentācija) 

Jānis Citskovskis

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

4.

Dažādi:

“Latvijas Fakti” prezentācija “NVO sektors Latvijā – priekšstati, dalība” (prezentācija)

 

Nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība.

Oksana Kurcalte

Latvijas Fakti

 

Jānis Citskovskis

Valsts kancelejas direktors, Memoranda īstenošanas padomes vadītājs