Atjaunots: 26.08.2014

2014.gada 7.maija sēdes darba kārtība

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes 7.maija sēdes darba kārtība

Laiks: 2014.gada 7.maijā plkst.11.00. Vieta: Ministru prezidentu zālē, 3.stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.  

Apstiprināt 2.04.2014 sēdes protokolu

Protokols (.pdf)

I.Šimanska

 

2.  

Apstiprināt 7.05.2014 sēdes darba kārtību

I.Šimanska

 

3.  

Memoranda padomes darba plāna apstiprināšana

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes vidēja termiņa prioritātes un 2014.gada darba plāns(.docx)

I.Šimanska

 

4.  

Latvijas Pilsoniskās alianses ziņojums par programmā “NVO fonds” īstenotā projekta ietvaros izstrādātu priekšlikumu kopumu NVO finansēšanas sistēmas attīstībai Latvijā 

Biedrības Latvijas Pilsoniskā alianse priekšlikumi Latvijas fonda izveidei biedrību un nodibinājumu atbalstam (.pdf)

I.Šimanska, Latvijas Pilsoniskā alianse

5.  

Kultūras ministrijas ziņojums par plānotajiem pasākumiem un to laika grafiku koncepcijas par valsts finansētu NVO fondu izveidei, atbilstoši Valdības rīcības plāna128.3 pasākumam

Prezentācija Valdības rīcības plāna 128.3 pasākuma īstenošanas gaita (.pptx) 

S.Vēvere, Kultūras ministrija

6.  

Diskusija par nepieciešamību iekļaut Memoranda padomes deleģētus pārstāvjus ES Struktūrfondu Uzraudzības komitejas apakškomitejās

Prezentācija 2014. – 2020.gada plānošanas perioda ES fondu Uzraudzības komiteja (UK) un Apakškomitejas (.pptx)

 

V.Kudiņš, Latvijas Lauku forums

7.  

Dažādi. Nākošās sēdes datums, laiks, darba kārtība.

I.Šimanska

 

Gunta Freimane 
Valsts kancelejas 
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr.: 67082929, 28341699. 
E-pasts: gunta.freimane@mk.gov.lv