Atjaunots: 05.08.2014

2013.gada 28.augusta sēdes darba kārtība

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes 28.augusta sēdes darba kārtība

Laiks: 2013.gada 28.augustā plkst.11.00. 
Vieta: Zaļajā zālē, 2.stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.  

Apstiprināt 10.07.2013. sēdes protokolu

Protokols (.doc) 

E.Dreimane

2.  

Apstiprināt 28.08.2013 sēdes darba kārtību 

E.Dreimane

3.  

Par sabiedrības iesaisti un turpmākām sabiedrības līdzdalības iespējām nākamā ES fondu plānošanas perioda programmu un aktivitāšu izstrādē

Prezentācija (.pptx)

FM pārstāvis

 

4.  

Par Finanšu ministrijas vadītās darba grupas paveikto un noteikumu projektu „Kārtība, kādā valsts budžeta iestādes piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu”

Anotācija (.docx)

Noteikumu projekts (.docx)

Noteikumu projekta pielikums (.docx)

NVO iepriekš atsūtītie jautājumi (.docx) 

Prezentācija (.pptx)

FM pārstāvis

5.  

Dažādi (nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība).

E.Dreimane

 

Gunta Freimane
Valsts kancelejas 
Komunikācijas departamenta konsultante
Tel.67082929, 28341699
E-pasts: gunta.freimane@mk.gov.lv