Ministru prezidenta biroju vada biroja vadītājs, kuru ieceļ amatā ar Ministru prezidenta rīkojumu uz laiku, kas nav ilgāks par Ministru prezidenta pilnvaru termiņu.

Ministru prezidenta birojā strādā Ministru prezidenta padomnieki un Ministru prezidenta palīgi. Biroja darbiniekus ieceļ amatā un atbrīvo no amata Valsts kancelejas direktors pēc Ministru prezidenta ieteikuma uz laiku, kas nav ilgāks par Ministru prezidenta pilnvaru termiņu.

Ministru prezidenta biroja uzdevumi ir:

  • analizēt valdības politiku un veicināt tās īstenošanu (arī sadarbībā ar valdības koalīcijas partneriem) atbilstoši Deklarācijai par Ministru kabineta iecerēto darbību;
  • izteikt viedokli par jebkuru Ministru prezidentu interesējošu politikas jautājumu;
  • sadarboties ar ministrijām, citām valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, politiskajām partijām, kā arī ar ārvalstu institū­cijām un starptautiskajām organizācijām atbilstoši Ministru prezidenta norādī­jumiem;
  • nodrošināt Ministru prezidenta vizītēm un sarunām nepieciešamo informāciju un tikšanās laikā iegūtās informācijas vai doto uzdevumu operatīvu paziņošanu adresātiem;
  • ar Ministru prezidenta pilnvarojumu pārstāvēt Ministru kabineta locekļa viedokli citās institūcijās, darba grupās, konsultatīvajās padomēs, kā arī sanāksmēs, kur tiek saskaņoti viedokļi;
  • sadarbībā ar Valsts kancelejas Komunikācijas departamentu informēt Ministru prezidentu par plašsaziņas līdzekļos atspoguļotajiem politiskajiem jautājumiem, organizēt tikšanos ar mediju pārstāvjiem, sagatavot Ministru prezidentu šīm tikšanās reizēm, kā arī atbilstoši Ministru prezidenta norādījumiem sniegt sabiedrībai informāciju par Ministru kabineta un Ministru prezidenta pieņemtajiem lēmumiem.

Darbinieki

Jānis Patmalnieks

Ministru prezidenta biroja vadītājs
janis.patmalnieks [at] mk.gov.lv

Lelde Līce - Līcīte

Ministru prezidenta padomniece ārlietu un Eiropas Savienības jautājumos
lelde.licite [at] mk.gov.lv

Māris Cepurītis

Ministru prezidenta padomnieks nacionālās drošības jautājumos
maris.cepuritis [at] mk.gov.lv

Ieva Zīberga

Ministru prezidenta padomniece politikas plānošanas un komunikācijas jautājumos
ieva.ziberga [at] mk.gov.lv

Imants Parādnieks

Ministru prezidenta padomnieks demogrāfijas jautājumos
imants.paradnieks [at] mk.gov.lv

Agnese Krasta

Ministru prezidenta padomnieks juridiskajos jautājumos
agnese.krasta [at] mk.gov.lv

Dana Goldfinča

Ministru prezidenta padomniece ārlietu jautājumos
dana.goldfinca [at] mk.gov.lv

Jānis Upenieks

Ministru prezidenta padomnieks ekonomikas jautājumos
janis.upenieks [at] mk.gov.lv

Sandris Sabajevs

Ministru prezidenta preses sekretārs
sandris.sabajevs [at] mk.gov.lv

Evika Siliņa

Ministru prezidenta parlamentārais sekretārs
evika.silina [at] mk.gov.lv

Inga Vutkeviča

Ministru prezidenta sekretāre
inga.vutkevica [at] mk.gov.lv

Vita Žindika

Konsultante
vita.zindika [at] mk.gov.lv