Ilze Indriksone

Ilze Indriksone

Ekonomikas ministre
pasts [at] em.gov.lv
 • IZGLĪTĪBA:
  • 1998.– 2001. –  Latvijas universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, programma „Vides pārvaldība”, iegūts vides zinātņu maģistra grāds.
  • 1994.–1998. – Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Lauku inženieru fakultāte, vides saimniecības specialitāte, iegūta inženieres kvalifikācija un vides zinību bakalaura grāds
  • 1992.–1994. – Bulduru dārzkopības tehnikums, lauksaimniecības specialitāte ar specializāciju dārzkopībā, iegūta kvalifikācija lauksaimnieks - dārzkopis
  • 1989.–1992. – Talsu 1.vidusskola, vispārējā vidējā izglītība
 • DARBA PIEREDZE:
  • 26.05.2022.–līdz šim brīdim – Latvijas Republikas ekonomikas ministre
  • 2022. – 14. Saeimas deputāte.
  • 2021.–2022. – Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāre
  • 2019. līdz šim brīdim – Ziemeļu investīciju bankas uzraudzības komitejas locekle
  • 2018. līdz šim brīdim - Saeimas deputāte, Budžeta un finanšu komisijas locekle, Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sekretāre
  • 2017.–2018. – Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniece attīstības, kultūras un sporta jautājumos
  • 2013.–2018. – Talsu novada domes deputāte
  • 2003.–2018. – Privātprakse teritoriālplānošanā, dārzu un ainavu plānošanā, meliorācijas sistēmu projektu sagatavošanā
  • 2000.– 2018. – Biedrība „Talsu pauguraines dabas parka atbalsts”, projektu vadītāja
  • 2010 – 2016 - AS „Talsu autotransports” pasažieru pārvadājumu daļas vadītāja
  • 2010.– Kurzemes plānošanas reģiona administrācija, Sabiedriskā transporta nodaļa, maršrutu tīkla plānotāja
  • 2010.–2011. – Nodibinājuma „Talsu novada fonds” uzraudzības komitejas vadītāja
  • 2006.–2009. – Talsu novada pieaugušo izglītības centrs, pasniedzēja
  • 2008.–2009. – Latvijas Vides aizsardzības fonds, projektu vērtēšanas eksperte
  • 2002.–2005. – SIA „Zaļie jumti” valdes locekle, ražošanas un pakalpojumu daļas vadītāja
  • 2000.–2001. – Starptautiskā sadarbības centra „Eiromāja” vadītāja
  • 1998.– 2003. – Talsu pilsētas domes Attīstības un plānošanas nodaļa/būvvalde, teritoriālplānotāja
  • 1997.–2001. – Zemnieku saimniecības „Rīti” īpašniece un vadītāja
  • 1996.–1999. – Privātprakse dārzu un ainavu plānošanā un teritoriālplānošanā
  • VALODU PRASMES:
  • Latviešu valoda – dzimtā, angļu, krievu valoda