Ekonomikas ministre Ilze Indriksone

Ilze Indriksone

Ekonomikas ministre
pasts [at] em.gov.lv
 • IZGLĪTĪBA:
  • 1998 – 2001 -  Latvijas universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, programma „Vides pārvaldība”, iegūts vides zinātņu maģistra grāds.
  • 1994 – 1998 -  Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Lauku inženieru fakultāte, vides saimniecības specialitāte, iegūta inženieres kvalifikācija un vides zinību bakalaura grāds
  • 1992 –  1994 - Bulduru dārzkopības tehnikums, lauksaimniecības specialitāte ar specializāciju dārzkopībā, iegūta kvalifikācija lauksaimnieks - dārzkopis
  • 1989 –  1992 - Talsu 1.vidusskola, vispārējā vidējā izglītība
 • DARBA PIEREDZE:
  • 26.05.2022. - ekonomikas ministre
  • 2021 – 2022 - Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāre
  • 2019 līdz šim brīdim -  Ziemeļu investīciju bankas uzraudzības komitejas locekle
  • 2018 līdz šim brīdim - Saeimas deputāte, Budžeta un finanšu komisijas locekle, Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sekretāre
  • 2017 – 2018 - Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniece attīstības, kultūras un sporta jautājumos
  • 2013 – 2018 - Talsu novada domes deputāte
  • 2003 – 2018 - Privātprakse teritoriālplānošanā, dārzu un ainavu plānošanā, meliorācijas sistēmu projektu sagatavošanā
  • 2000 – 2018 - Biedrība „Talsu pauguraines dabas parka atbalsts”, projektu vadītāja
  • 2010 – 2016 - AS „Talsu autotransports” pasažieru pārvadājumu daļas vadītāja
  • 2010 - Kurzemes plānošanas reģiona administrācija, Sabiedriskā transporta nodaļa, maršrutu tīkla plānotāja
  • 2010 – 2011 - Nodibinājuma „Talsu novada fonds” uzraudzības komitejas vadītāja
  • 2006 – 2009 - Talsu novada pieaugušo izglītības centrs, pasniedzēja
  • 2008 – 2009 - Latvijas Vides aizsardzības fonds, projektu vērtēšanas eksperte
  • 2002 – 2005 - SIA „Zaļie jumti” valdes locekle, ražošanas un pakalpojumu daļas vadītāja
  • 2000 – 2001 - Starptautiskā sadarbības centra „Eiromāja” vadītāja
  • 1998 –  2003 - Talsu pilsētas domes Attīstības un plānošanas nodaļa/būvvalde, teritoriālplānotāja
  • 1997 – 2001 - Zemnieku saimniecības „Rīti” īpašniece un vadītāja
  • 1996 – 1999 - Privātprakse dārzu un ainavu plānošanā un teritoriālplānošanā
  • VALODU PRASMES:
  • Latviešu valoda – dzimtā, angļu, krievu valoda