Nauris Puntulis
Kultūras ministrs
Nauris Puntulis
Kultūras ministrs
Atjaunots: 15.07.2019
IZGLĪTĪBA
1992. – 1994. - Latvijas Mūzikas akadēmija, Vokālā nodaļa, prof. L.Braunas klase- maģistrantūras studijas (operdziedātāja, pedagoga specialitātes). Iegūts maģistra grāds
1985. – 1981. - Latvijas valsts Konservatorija, Vokālā nodaļa, prof. R.Frīnbergas klase – bakalaura studijas. Iegūts bakalaura grāds
 
PAPILDU IZGLĪTĪBA
1994. – 1995. - Enshedes Mūzikas augstskola (Holande)
1995. - K.Andželoni meistarklase (Itālija)
1997. – 1998. - I.Gavrilovici meistarklase (Austrija)
 
DARBA UN POLITISKĀ PIEREDZE
08.07.2019. - LR Kultūras ministrs
2012.  – 2013. - LR Kultūras ministres padomnieks sabiedrības integrācijas jautājumos.
2013.   – 2019. - Rīgas Domes deputāts.
1994. – Solists. Latvijas Nacionālā opera
1996 – 1999. - Katedras vadītājs. Latvijas Mūzikas akadēmija, Solo dziedāšanas katedra
1994. – 1999. - Pedagogs. Latvijas Mūzikas akadēmija, Solo dziedāšanas katedra
1982. – 1994. - Mūziķis. Rokgrupa „Pērkons”
 
VALODU ZINĀŠANAS
Latviešu - dzimtā
Krievu - brīvi
Itāliešu, angļu un vācu - pamatzināšanas
 
VALSTS APBALVOJUMI
1991.gada Barikāžu dalībnieka piemiņas zīme (medaļa Nr. 2324)