11.05.2018
Finanšu ministrija

Valsts kancelejai nodos sabiedriskā sektora atlīdzības politikas izstrādes funkciju

Valsts pārvaldes reformas ietvaros, lai novērstu daļēju funkciju dublēšanos sabiedriskajā sektorā nodarbināto atlīdzības politikas jomā, kā arī racionālāk izlietotu administratīvos un cilvēkresursus, Finanšu ministrija (FM) šo funkciju nodos Valsts kancelejai. Sākot ar 2018. gada 1. jūniju, atbildīgā institūcija par sabiedriskajā sektorā nodarbināto atlīdzības politikas veidošanu būs Valsts kanceleja. Plānots, ka šo jautājumu Ministru kabinets izskatīs jau tuvākajā laikā.

Atlīdzības politika ir nozīmīga daļa no kopējās valsts pārvaldes cilvēkresursu politikas.  Tāpēc nepieciešams pilnveidot sasaisti starp atlīdzību un citiem cilvēkresursu procesiem un izmaiņām darba tirgū.

Lai nodrošinātu minēto atlīdzības politikas veidošanu, šobrīd ir panākta vienošanās ar Valsts kanceleju, ka FM nodod Valsts kancelejai visu atlīdzības politikas veidošanu, tai skaitā valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu (darbinieku) atlīdzības un personāla informācijas, uzskaites sistēmu (datubāzi), un pārceļ četrus esošos atlīdzības nodaļas darbiniekus, pārdalot finansējumu to uzturēšanai.

Funkcijas apvienošana veicinās valsts pārvaldes cilvēkresursu politikas izstrādes un ieviešanas efektivitāti un nodrošinās operatīvu atlīdzības datu pieejamību politikas plānošanas procesam.

Turpinot darbu pie valsts pārvaldes reformas ieviešanas, FM arī turpmāk rosinās optimizēt vai centralizēt arī citas funkcijas. Piemēram, valsts pārvaldes grāmatvedības funkciju centralizēti nodot Valsts kasei vai apvienot Eiropas Savienības fondu projektu auditu vienotā Revīzijas iestādē. 

 

Lelde Grīnvalde
Komunikācijas departamenta direktora vietniece
Tālr. (+371) 67083938
E-pasts: lelde.grinvalde@fm.gov.lv

Dalīties