11.12.2018
Satiksmes ministrija

Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padome izskatīs 2019. gada darba plānu

Trešdien, 12. decembrī, plkst. 12:00, Ministru kabineta Zaļajā zālē notiks Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomes (LOTLP) sēde, kuru vadīs satiksmes ministrs Uldis Augulis.

Finanšu ministrijas Netiešo nodokļu departamenta direktora vietniece J. Krastiņa informēs padomi par muitas procedūru uzlabošanu un administratīvo barjeru samazināšanu kravu pārvadāšanas jomā, kā arī par Muitas likumā noteiktu Ministru kabineta noteikumu darbību.

Savukārt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji LOTLP ziņos par Jūras stratēģijas pamatdirektīvas 2008/56/EK ieviešanu un tās potenciālo ietekmi uz ostu darbu un attīstības projektiem.

LOTLP sekretārs A. Maldups padomes locekļus informēs par reklāmas pasākumu plānu 2019. gadam un paveikto šajā jomā 2018. gadā. Tāpat padomes pārstāvji tiks informēti par LOTLP sēžu grafiku un darba plānu 2019. gadam. 

INFO medijiem, kuri vēlas apmeklēt sēdi: aicinām līdz 12. decembra, plkst. 11.00 pieteikties Valsts kancelejas Komunikācijas departamentā – sūtot e-pastu uz sabine.spurke@mk.gov.lv vai zvanot pa tālr. 20604166. TV un foto iespēja tiek nodrošināta sēdes sākumā. Atbildes uz žurnālistu jautājumiem padomes locekļi, kā arī institūciju pārstāvji sniegs pēc sēdes. LOTLP  sēdes iespējams vērot arī attālināti – tiešsaistē

Aivis Vincevs
Satiksmes ministrija
Sabiedrisko attiecību speciālists
Tel.: 67028363
E-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv 

Dalīties