15.05.2018
Valsts kanceleja

Atlīdzības politikas izstrāde turpmāk būs Valsts kancelejas rokās

Lai racionālāk izmantotu resursus, Valsts kanceleja no Finanšu ministrijas pārņems sabiedriskajā sektorā nodarbināto atlīdzības politikas izstrādes funkciju. Tādējādi valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības politikas plānošana un īstenošana pilnībā tiks centralizēta vienā iestādē – Valsts kancelejā.

“Valsts kanceleja jau ir atbildīga par cilvēkresursu attīstības politikas plānošanu un ieviešanu, līdz ar to šāds solis ir tikai loģisks, ja arī atlīdzības politikas jautājumi nonāk šajā iestādē. Funkcijas apvienošana sniegs pozitīvu ietekmi uz šīs politikas izstrādes un ieviešanas efektivitāti, kā arī  nodrošinās operatīvu atlīdzības datu pieejamību plānošanas procesā”, pauž Valsts kancelejas Valsts pārvaldes cilvēkresursu nodaļas vadītāja Katri Vintiša. 

Pašlaik sabiedriskā sektora atlīdzības politikas izstrādes funkciju daļēji veic Finanšu ministrija, daļēji – Valsts kanceleja. Šāda sadalījuma dēļ reakcija uz iekšēju un ārēju pieprasījumu pēc izmaiņām un uzlabojumiem atlīdzības sistēmā nav pietiekami ātra un elastīga. Atlīdzības politika ir nozīmīga daļa no kopējās valsts pārvaldes cilvēkresursu politikas, taču līdzšinējā praksē grūtības radījusi nepietiekama sasaiste starp atlīdzību un citiem cilvēkresursu procesiem un izmaiņām darba tirgū, jo nepieciešama ātra un efektīva pieeja dažāda veida datiem par personālu.

Funkciju Valsts kanceleja pārņems no šā gada 1.jūnija. Par šādu lēmumu otrdien, 15. maijā, izšķīrusies valdība, izskatot grozījumus Valsts kancelejas nolikumā, kā arī virknē Finanšu ministrijas virzītajos tiesību aktos.   

“Funkciju pārskatīšana un valsts pārvaldes darba efektivitātes uzlabošana ir viens no galvenajiem “Valsts pārvaldes reformu plāna 2020” uzdevumiem. Pārņemot atlīdzības politikas izstrādes funkciju mēs novēršam tās daļēju dublēšanos un turpmāku neracionālu resurus patēriņu. Ar šo soli vēlos iedrošināt arī pārējās valsts pārvaldes iestādes sēsties pie viena sarunu galda un meklēt risinājumus, kā veidot valsts pārvaldes darbu saprotamāku un optimālāku”, aicina Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis. 

Lai nodrošinātu minēto atlīdzības politikas veidošanu, Valsts kanceleja no Finanšu ministrijas pārņems arī attiecīgo datubāzi un pārcels četrus darbiniekus, pārdalot finansējumu.

 

Ilze Pavlova
Komunikācijas departamenta vadītāja
Tālr. 67082905, 26533905
E-pasts: ilze.pavlova@mk.gov.lv

Dalīties