Advanced search
    Clear filters
    State of emergency has been extended until 28 February
    Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa uzruna gadumijā
    Būtiskākās izmaiņas tiesību aktos,kas stājas spēkā no 2022. gada