Inese Lībiņa-Egnere

Inese Lībiņa-Egnere

Minister for Justice
Inese.Libina-Egnere [at] tm.gov.lv

 

 • EDUCATION
  • May 2003 – March 2007 – University of Latvia, Faculty of Law, PhD in Law (Dr. iur.)
  • October 2001 – September 2002 – Albert-Ludwig-University, Faculty of Law, Freiburg i. Br. (Germany), LL.M. - (Legum Magister) degree earned with excellence – Summa Cum Laude
  • September 1996 – June 2001 – University of Latvia, Faculty of Law, lawyer’s qualification
 • WORK EXPERIENCE
  • Since 14 December 2022 Minister for Justice of the Republic of Latvia
  • 1 November 2022 – 13 December 2022 – Saeima of the Republic of Latvia, Member of 14th Saeima, Faction "New Unity", Deputy Chairperson of Commission on Human Rights and Public Affairs, Member of Commission for Sustainable Development
  • September 2004 – present University of Latvia, Faculty of Law, Department of Civil Law, Assistant Professor
  • November 2018 – November 2022 – Saeima of the Republic of Latvia, Member of 13th Saeima, Faction New Unity, Deputy Speaker of the Saeima, Member of National Security Committee, Member of Legal Commission, Chairperson of Judicial Policy Subcommittee of Legal Affairs Committee, Head of Latvian Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe
  • November 2014 – November 2018 Saeima of the Republic of Latvia, Member of 12th Saeima, Faction New Unity, Deputy Speaker of Saeima, Chairperson of National Security Committee, Head of Latvian Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe
  • November 2011 – November 2014 – Saeima of the Republic of Latvia, Member of 11th Saeima, Deputy Speaker of Saeima, Deputy Chairperson of Legal Affairs Committee, Head of Latvian Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe
  • July 2007 – July 2011– Chancery of the President of Latvia, Legal Adviser to the President of Latvia
  • November 2002 – July 2007“Liepa, Skopiņa/BORENIUS” law firm, sworn attorney (activities suspended due to the performance of duties of Member of Saeima for the term of office)
  • January 1999 – October 2001 Constitutional Court of the Republic of Latvia, Assistant to the Judge
 • SCIENTIFIC WORKS, MONOGRAPHS, PUBLICATIONS
  • Doctoral Thesis
   • “Protection of Personality Rights and Civil Liability in the Event of Infringement”, Faculty of Law, University of Latvia in cooperation with Copenhagen Business University, Denmark, 2007
     
  • Monographs
   • Lībiņa-Egnere I. Satversmes 16. panta komentārs. Latvijas Republikas Satversmes komentāri. II nodaļa. Saeima. Autoru kolektīvs prof. R. Baloža zinātniskā vadībā. – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2020.
   • Lībiņa-Egnere I. Satversmes 17. panta komentārs. Latvijas Republikas Satversmes komentāri. II nodaļa. Saeima. Autoru kolektīvs prof. R. Baloža zinātniskā vadībā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2020.
   • Kārkliņa A., Lībiņa-Egnere I. Satversmes 52. panta komentārs. Latvijas Republikas Satversmes komentāri. III nodaļa. Valsts prezidents. IV nodaļa. Ministru kabinets. Autoru kolektīvs prof. R. Baloža zinātniskā vadībā. – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2017.
   • Danovskis E., Lībiņa-Egnere I., Ruķers M. Satversmes 96. panta komentārs. Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības. Autoru kolektīvs prof. R.Baloža zinātniskā vadībā. – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011, 237.–266. lpp. (a.l.)
     
  • Publications:
   • Lībiņa-Egnere I., Rodiņa A.. E-Saeima, one of the first parliaments in the world ready to work in fully remote mode. The impact of the health crisis on the functioning of Parliaments in Europe. Paris: Robert Schuman Foundation, 2020, p. 60–70.
   • Property Rights, Expropriation of Real Estate for Public Needs, and Balancing of the Mortgage Creditor’s and Real Estate Owner’s Interests in the Process of Expropriation. Collection of Research Papers in Conjunction with the 6th International Scientific Conference of the Faculty of Law of the University of Latvia: Constitutional Values in Contemporary Legal Space II. University of Latvia, 2017
   • Lībiņa-Egnere I., Zīle K., Damane L. Family and Inheritance Law. The Law of the Baltic States. Editors: Kerikmäe, T., Joamets, K., Pleps, J., Rodiņa, A., Berkmanas, T., Gruodytė, E. (Eds.). Springer International Publishing, 2017.
   • Informal Relationships. National Report: Latvia. Commission on European Family Law:  European Family Law in Action. Volume V: Informal Relationships. Edited by Katharina Boele-Woelki, Charlotte Mol, Emma van Gelder (eds). Intersentia, 2015.
   • Nākotnes pilnvarojums - jauna iespēja un izaicinājums. Tiesību efektīvas piemērošanas problemātika: Latvijas Universitātes 72. zinātniskās konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014. 137.–146. lpp.
   • Valsts pienākums paredzēt nacionālajos tiesību aktos tādu rīcībspējas ierobežošanas regulējumu, kas atbilst tās starptautiskajām saistībām cilvēktiesību jomā. Tiesību interpretācija un tiesību jaunrade – rast pareizo līdzsvaru. LU 71.zinātniskās konferences rakstu krājums. LU Akadēmiskais apgāds, 2013. 24.–29. lpp.
   • Personības privātuma tiesību attīstība tiesību tālākveidošanā. Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās. 2007. gada starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. 2012. 249.–254. lpp.
   • The further development of personal privacy law. Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās. 20 07. gada starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. 2012. 255.–261.lpp.
   • “Publiskošanas” pamatpazīmes: lietotāja izraudzītai mērķauditorijai, personām vispārīgi un nolūkā gūt peļņu. Bilance. Nr. 15/16 (291/292) 8.2012. 28.–30. lpp.
   • The perspective of the privacy rights in Latvia. Developing the Rule of Law in Latvia. Reflections in the Fields of Legal History, Legal Philosophy and Legal Sociology. Sonderpunkt Wissenschaftsverlag, München, 2008.
   • Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas un Vācijas Federālās Augstākās tiesas judikatūras loma privātās dzīves tiesiskā regulējuma attīstībā Vācijas civiltiesībās. Likums un tiesības, 2004, 6. sēj., nr. 12 (64).
 • LANGUAGE PROFICIENCY
  • Latvian – native
  • German, English, Russian – fluent