Atjaunots: 11.10.2017

Trauksmes cēlēji

Ministru kabineta 7. marta sēdē izskatīts un atbalstīts Valsts kancelejas darba grupas izstrādātais Trauksmes cēlēju likumprojekts. Tā mērķis būs nodrošināt trauksmes cēlēju aizsardzību, lai sabiedrības interesēs veicinātu trauksmes celšanu par pārkāpumiem un to novēršanu. 

Likumprojekta teksts un pavadošie dokumenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Konference

 

No 2017. gada 9. Līdz 11. oktobrim norisināsies starptautiska konference “Ceļā uz atklātību, atbildību un labāku pārvaldību: Trauksmes celšana un cīņa pret korupciju”.

Konferences mērķis ir pārrunāt trauksmes celšanu un trauksmes cēlēju aizsardzību, sasniegto korupcijas mazināšanā, kā arī izvērtēt Latvijas līdzšinējo pieredzi un citu valstu labās prakses piemērus.

 

 

Konference sniegs atbalstu aizsāktajam darbam pie “Trauksmes cēlēju aizsardzības likums”, kas ir apstiprināts Ministru kabinetā un nodots izskatīšanai Saeimā. Konferences dalībnieki apspriedīs, kā izveidot efektīvus un drošus trauksmes celšanas kanālus, optimāli nodrošināt trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšanu un iesaistīto institūciju kompetences jautājumiem, kā arī diskutēs par trauksmes cēlēju aizsardzības nodrošināšanas pasākumiem.

 

Konferenci organizē Valsts administrācijas skola ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros sadarbībā ar Valsts kanceleju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Republikas Saeimu. 

 

Konferences programma.

 

Konferences foto

 

Konferences video

1. daļa
2. daļa
3. daļa
4. daļa

Kas ir trauksmes cēlējs?

Trauksmes cēlējs topošā likuma izpratnē ir cilvēks, kurš sabiedrības interesēs ceļ trauksmi par pārkāpumiem savā darba vietā. Sabiedrības interesēs ir celt trauksmi, piemēram, par finanšu vai mantas izšķērdēšanu, korupciju, izvairīšanos no nodokļu nomaksas, riskiem sabiedrības veselībai, vides vai būvniecības drošībai.

 

Trauksmes cēlēju aizsardzība Eiropā

Virknē Eiropas un pasaules valstu pastāv īpašs aizsardzības mehānisms, lai aizsargātu cilvēkus, kuri sabiedrības interesēs ziņo par atklātajiem pārkāpumiem. 
 

Publikācijas medijos