Atjaunots: 31.01.2017

Grafiskais standarts

Latvijas valsts ģerbonis kā vizuālās identitātes pamatelements balstās uz ideju, ka valsts pārvalde kā vienots veselums strādā sabiedrības labā. Valsts iestādes nodrošina neatkarīgas un demokrātiskas Latvijas pārvaldību, un tās galvenās vērtības un principi ietverti mūsu valsts simbolos – karogā, himnā un ģerbonī. Latvijas ģerbonis, kas vēsturiski veidots, lai apvienotu tautu, no 2015.gada 1.janvāra ir Ministru kabineta un tā padotības iestāžu galvenais vizuālās identitātes elements, simbolizējot valstisko funkciju, atbildību pret sabiedrību un valsts suverenitāti.

Vienotas vizuālās identitātes pamatā ir Latvijas valsts ģerbonis, kas simetriskā kompozīcijā ar Latvijā radītu burtveidolu un krāsu laukumu, kura proporcija iekodēta ģerbonī, bet krāsa - Latvijas ainavā, veido katras nozares identitāti un nodrošina vienotu, bet tajā pašā laikā atšķirtspējīgu valsts pārvaldes identitāti.

   

Grafiskā standarta 10 sadaļās ietverta jaunās vizuālās identitātes koncepcija un pamatelementi, lietošanas pamatprincipi, noteikumi un ieteikumi, atspoguļoti izstrādātie dokumenti, kuros lietota jaunā identitāte, iekļauti dažādi ilustratīvi piemēri, kas atspoguļo vizuālās identitātes potenciālu vienota valsts pārvaldes veidola izveidei. Grafiskā standarta grāmatā apskatīta arī vienotas vizuālās identitātes lietošana protokolārajā līnijā, tāpat ietvertas vispārīgas vadlīnijas un idejas reprezentācijas materiāliem.

Valsts pārvaldes iestāžu vienota vizuālā identitāte - grafiskais standarts (.pdf, 53MB)

 

 

Grafiskais standarts izstrādāts Valsts kancelejai sadarbojoties ar vienu no Latvijā šobrīt profesionālakajiem dizaina birojiem „H2E” (tajā strādā Latvijas Mākslas akadēmijas profesori) un Valsts Heraldikas komisiju. Atbalstu sniedzis arī Saeimas Juridiskais birojs.

Vienotu vizuālo identitāti Ministru kabinetam un tam padotajām institūcijām nosaka: