LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

Rīgā

Nr.74

2010.gada 21.decembrī

 

 

94.§

 

Dienesta vajadzībām

     SAN-3526-DV

___________________________________________________________

(R.Broks, V.Dombrovskis)

 

     Jautājuma izskatīšanu atlikt.

 

 

Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

  

V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

2010-MK-PROT-74-2112-#94.doc