Memoranda projekta gatavošana tika iniciēta no nevalstiskā sektora (NVO) puses pēc 21 NVO pārstāvju tikšanās ar Ministru prezidentu Aigaru Kalvīti 2005.gada 13.janvārī. Dokuments izstrādāts ar mērķi sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos. Esošā redakcija ietver gan NVO priekšlikumus, gan arī Valsts kancelejas ieteikumus un redakcionālos labojumus. Teksta sastādīšanas gaitā priekšlikumus un viedokli izteica vairāk nekā 40 organizācijas.

Memoranda parakstīšana notika 2005.gada 15.jūnijā, piedaloties valdības pilnvarotajam pārstāvim – Ministru prezidentam Aigaram Kalvītim un 57 NVO pārstāvjiem.

Šobrīd memorandu ir parakstījušas 436 organizācijas.

Dokumenta parakstīšana ir atvērta. Ja arī Jūs atbalstāt Memorandā izvirzīto mērķi un vēlaties pievienoties Memoranda parakstītājiem, aicinām pieteikt savus pilnvarotos pārstāvjus, nosūtot informāciju par pārstāvēto organizāciju, pārstāvja vārdu, uzvārdu un amatu uz adresi: Brīvības bulv.36, Rīga, LV-1520. Vairāk informācijas pa tālr. 67082953 vai e-pastu: nvo@mk.gov.lv


Izvēlēti Memoranda padomes NVO puses locekļi (pilnvaru termiņš līdz 2021. gada 31. oktobrim)

2020. gada 23. martā noslēdzās balsojums par Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes NVO pārstāvju astoņām amatu vietām. Termiņš balsošanai tika pagarināts, jo sākotnēji savu izvēli izdarīja 27 NVO.

Pēc termiņa pagarinājuma kopumā balsošanā piedalījās 57 jeb 13 % no 436 nevalstiskajām organizācijām, kuras ir pievienojušās Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandam.

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības īstenošanas memoranda padomē nevalstiskās organizācijas pārstāvēs: Inese Vaivare (biedrība "Latvijas Platforma attīstības sadarbībai"), Uldis Dūmiņš (biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse), Agnija Jansone (biedrība "Latvijas Jaunatnes padome"), Āris Ādlers (biedrība "Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai attīstībai"), Andris Gobiņš (biedrība "Eiropas Kustība Latvijā"), Ivars Balodis (nodibinājums "Invalīdu un viņu draugu apvienība "APEIRONS"), Jānis Rozītis (nodibinājums "Pasaules Dabas Fonds") un Agnese Frīdenberga (biedrība "Sabiedriskās politikas centrs "Providus"").

Nevalstisko organizāciju pārstāvjus Memoranda padomē ievēl uz noteiktu pilnvaru termiņu – gadu un sešiem mēnešiem. Jaunievēlēto Memoranda padomes locekļu pilnvaras būs līdz 2021. gada 31. oktobrim.

Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus, Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības īstenošanas memoranda padomes sēde, kas paredzēta š.g. 22. aprīlī, notiks attālināti.


Izvēlēti Nevalstisko organizāciju pārstāvji

Ar mērķi nodrošināt pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos un sekmēt sabiedrības interesēm atbilstošu valsts pārvaldes darbību, NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomei ir tiesības deleģēt pārstāvjus Valsts sekretāru sanāksmēs, Ministru kabineta komitejas sēdēs un Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdēs.

2020.gada 30.septembrī Memoranda padome lēma kā nevalstisko organizāciju pārstāvi Valsts sekretāru sanāksmēs apstiprināt Kristīni Zonbergu (biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse") (pilnvaru termiņš gads un seši mēneši - līdz 2022.gada 31.martam). Ņemot vērā, ka no 2019.gada 15.aprīļa netiek sasauktas Ministru kabineta komitejas sēdes, pieteikšanās iespējas šajā formātā nevalstisko organizāciju pārstāviem netika organizētas.  

Savukārt attiecībā uz NVO pārstāvi Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes sēdēs 2020.gada februārī Memoranda padomē atbalstu guva biedrības "Sabiedriskās politikas centrs "PROVIDUS"" pārstāvis Andris Šuvajevs (pilnvaru termiņš līdz 2021.gada 31.augusts). 

Deleģēto pārstāvju pieteikšanās un atlases kārtība notiek saskaņā ar Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes 2017. gada 24. maija sēdes lēmuma “Par Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes deleģētu pārstāvju izvirzīšanas kārtību (t.sk. kritērijiem) dalībai dažādos sadarbības un uzraudzības mehānismos” (turpmāk – lēmums) I nodaļu.