Portreta foto

Ilga Šuplinska

Izglītības un zinātnes ministre
ilga.suplinska [at] izm.gov.lv
 • IZGLĪTĪBA:
  • 2003 - Latvijas Universitāte, filoloģijas doktore
  • 1995 - Latvijas Universitāte, filoloģijas maģistre
  • 1993 - Latvijas Universitāte, latviešu valodas un literatūras pasniedzēja, filoloģe
  • 1988 - Dagdas vidusskola
 • Akadēmiskais grāds, zinātniskais grāds, akadēmiskie nosaukumi:
  • No 2014 - Profesore literatūrzinātnē 
  • No 2009 - Vadošā pētniece
  • 2008 – 2014 - Asociētā profesore
  • 2003 - Filoloģijas doktore 
  • 2002 - Docente 
  • 1995 - Filoloģijas maģistre 
  • 1994 - Lektore 
  • 1993 - Asistente
 • TĀLĀKIZGLĪTĪBA:
  • 23. – 25.06.2014. - LR IZM RA Tālākizglītības centra profesionālās pilnveides programma “Augstskolas didaktika” tēma “Tālmācības sistēmas Moodle versija 2.0”
  • 01.-03.04.2014 - LR IZM RA Tālākizglītības centra profesionālās pilnveides programma “Augstskolas didaktika” tēma “Pamati zinātnisko publikāciju izstrādei starptautiskajām prasībām”
  • 08. – 13.09.2013 - Erasmus programmas ietvaros Vītauta Dižā Universitātē (Kauņa) 8 akadēmiskās stundas Introduction of Latgalian Language, Structure and functionality of Lingvoterritorial dictionary of Latgale
  • 30.03.2012. - Valsts aģentūras “Kultūras informācijas sistēmas” mācību seminārs “EBSCO datu bāzes”
  • 05. – 07.12.2011. - LR IZM Rēzeknes augstskolas Tālākizglītības centra profesionālās pilnveides programma “Augstskolas didaktika” tēma “Studiju rezultāti – no teorijas līdz praksei”
  • 01. – 30.10.2010. - Greifsvaldes Universitātē Baltistikas institūtā (prof. S.Keslers): 2 pētījumu izstrāde, datu bāzes (~2000 anketu apkopošana, http://tilra.ru.lv) veidošana ESF programmā “Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” projektā “Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā”, līdzdalība 3. starptautiskās latgalistikas konferences organizēšanā
  • 23. – 27.04.2010. - LR IZM RA Tālākizglītības centra starptautiskie kursi projektā Intercompetency and Dialogue through Literature, 142075-LLP-1-2008-1-BG COMENIUS-CMP, 24 stundas
  • 27. – 30.04.2009. - Erasmus programmas ietvaros Stokholmas Universitāte Baltu valodu, somu un vācu institūts, 8 akadēmiskās stundas latgaliešu literatūras vēsturē
 • DARBA UN POLITISKĀ PIEREDZE:
  • 06.11.2018. – līdz šim brīdim - 13. Saeimas deputāte
  • 2018.07. – līdz šim brīdim - Jaunās konservatīvās partijas biedre, Rēzeknes nodaļas vadītāja
  • 2014 – līdz šim brīdim - Profesore Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (līdz 2016. gadam Rēzeknes Augstskola) Izglītības, valodu un dizaina fakultātē
  • 2013 – 2015 - Humanitāro zinātņu katedras vadītāja
  • 2012 – 2016 - Rēzeknes Augstskolas zinātņu prorektore, Rēzeknes Augstskolas Zinātnes padomes vadītāja
  • 2012 – līdz šim brīdim - Lietuvas-Latvijas asociācijas valdes locekle
  • 2011 – 2013 - Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas institūta Zinātniskās padomes vadītāja
  • 2009 – līdz šim brīdim - Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Reģionālistikas institūta vadošā pētniece
  • 2009 – 2012 - Rēzeknes Augstskolas Satversmes sapulces vadītāja
  • 2009 – 2010 - Humanitāro zinātņu katedras vadītāja
  • 2008 – 2014 - Asociētā profesore
  • 2006 – līdz šim brīdim - Latgaliešu kultūras biedrības valdes locekle
  • 2006 – 2008 - Literatūras nozares eksperte Valsts Kultūrkapitāla fondā
  • 2005 – 2006 - Latgales pētniecības institūta Literatūras grupas vadītāja
  • 2004 – 2008 - Filoloģijas katedras vadītāja, Rēzeknes Augstskolas sabiedrisko attiecību galvenā speciāliste
  • 2003 – 2005 - Latgales pētniecības institūta valdes locekle
  • 2003 – 2004 - Rēzeknes Augstskolas sabiedrisko attiecību speciāliste, Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes dekāna pienākumu izpildītāja
  • 1998 – 2016 - Noslēguma darbu komisijas priekšsēdētaja vietniece (programma “Filoloģija”)
  • 1995 – 2016 - Rēzeknes Augstskolas Satversmes locekle 
  • 1995 – 2012 - Rēzeknes Augstskolas Senāta locekle
  • 1994 – 2002 - Rēzeknes Augstskolas Filoloģijas katedras vadītājas vietas izpildītāja
  • 1993 – 1994 - Rēzeknes Augstskolas Baltu filoloģijas katedras asistente
 • PROJEKTU VADĪBA:
  • 2018 - “Bērnu un pusaudžu nometnes “Sūpluok” organizēšana“ (2018, VKKF Latgales programma, idejas autore, koordinatore), “Literārās sarunas Lūznavas muižā” 
  • 5. – 6.05.2017. - 4. pasaules latgaliešu saieta konferences “Latgolys symtgadis kongress” organizēšana
  • 2017 - “Folkloras apzināšana” (Lūznava)
  • 2016 - 2017 - EK Europa for Citizens (2016–2017, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas koordinatore), vadošais partneris Kedaiņu Reģionālais muzejs
  • 2016 - “Franča Kempa 140 godu atceris pasuokumi” (VKKF, 2016, koordinatore), “Senī omoti Dagdā” (scen. autore), Viļakys ticiejumi” (scen. autore)
  • 2015 – 2016 - Norvēģijas attīstības finanšu instruments “Dzimumsocialitāte” (2015–2016, vad.eksperte, RTA koordinatore), vadošais partneris LU Humanitārā fakultāte
  • 2015 - 2017 - KM “Latgales kongresam 100” koordinatore, tai skaitā izglītojošas datorspēles “Īsapazeisim” koncepcijas autore un satura izstrādātāja
  • 2015 - L. Kerola “Alise Breinumu zemē” (tulkojums latgaliski, redaktore)
  • 2015 - “Folkloras apzināšana” (Dagda)
  • 2014 – 2016 - Valsts pētījumu programma “Letonika”, projekta Nr. 6 “Vērtību aspekti Letonikā”, Rēzeknes Augstskolas koordinatore
  • 2014 - “Baļtinovys receptis” (scen.autore)
  • 2014 - “Folkloras apzināšana” (Viļaka)
  • 2013 – 2016 - Interneta WEB tehnoloģijās balstīta Latvijas valodniecības attīstības interneta mācību līdzekļa izstrāde (www.lingvistiskakarte.lv), SIA “MapLant” izpildītāja
  • 2013 - Kaunatys vītu vuordu stuosti” (scen. autore), “Folkloras apzināšana” (Baltinavas novads)
  • 2012 – 2014 - LV-LT-BL pārrobežu sadarbības programmas projekts “Virtuālā pagātne – muzeju nākotne” (koncepcijas izstrādātāja, tai skaitā izglītojošas datorspēles “Aizej tur, nezin kur, atnes to, nezin ko” koncepcijas un satura izstrādātāja)
  • 9. – 10.08.2012 - 3. pasaules latgaliešu konferences organizēšana
  • 2012 - “Folkloras apzināšana (Rēzeknes nov., Kaunatas pag.)
  • 2011 - “Ondrupinis roksti” (VKKF, 2011, scen.autore), “Folkloras apzināšana” (Dagdas nov. Andrupenes pag.)
  • 2010 – 2014 - Valsts pētījumu programma “Nacionālā identitāte”, tēmas 6.3.4 “Lingvokulturoloģiskās izpētes aspekti Latgales reģionā” vadītāja
  • 2010 - “Folkloras apzināšana” (Krāslavas nov., Aulejas pag.), “Rainis, Antons Kūkojs un latgaliešu kāzu ieražas” (VKKF, 2010, scen.autore), “Aulejis anekdoti” (VKKF, 2010, scen.autore)
  • 2009 – 2017 - Izdevuma Latgalistikys kongresa materiālu (2009-2017, ISSN 1691-5569) redkolēģijā, humanitāro zinātņu žurnāla Via Latgalica (1., 3.,4.,6–10.) redaktore
  • 2009 – 2012 - ESF “TILRA” zin.vad., galv.izpild.
  • 2009 - Folkloras apzināšana (Ludzas raj. Ciblas novads), “Cyblys meiklis” (VKKF, 2009, scen.autore), “Marijai Andžānei 100” (2009, LRAA, Mazo kultūras projektu grants, vad.)
  • 2008 – 2010 - Valsts pētījumu programma “Letonika”, Rēzeknes Augstskolas apakšprojekta vadītāja, Comenius “IDiAL”, Rēzeknes Augstskolas koordinatore
  • 2008 - Multiaudiālā diska “Sūpluok” sagatavošana un izdošana (2008, LRAA, Mazo kultūras projektu grants, vad.)
  • 2006 - 2008 - SOCRATES/LINGUA New Learning in the New Europe izpild. 
  • 2006 - “Folkloras apzināšana” (Rēzeknes rajona Nautrēnu pag.)
  • 2005 - “Folkloras apzināšana” (Vaboles pag. Daugavpils raj.)
  • 2004 - “Folkloras apzināšana” (Rušonas pagasts Preiļu raj.)
  • 27.-29.05.2004. - Konferences “Reģionālās valodas mūsdienu Eiropā” organizēšana
  • 2003 - “Folkloras apzināšana” (Bērzgales pag., Rēzeknes raj.)
  • 2002 - “Folkloras apzināšana” (Lendžu pagasts Rēzeknes raj.)
  • 2001 – līdz šim brīdim - “Latgalīšu volūdys, literaturys i kulturys viesturis olimpiade” (kopā ar LSC un LLVKS
  • 2000 – līdz šim brīdim - “Vosoruošona” (kopā ar Latgaliešu studentu centru un Latgaliešu literatūras, valodas, kultūras vēstures skolotāju asociāciju rīkotie vasaras kursi pedagogiem

VALODU ZINĀŠANAS:
Latviešu, latgaliešu valoda – dzimtā, krievu un angļu valoda – brīvi, lietuviešu, vācu valoda – pamatzināšanas