Atjaunots: 06.07.2018

Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma

Projekta mērķi: 

1. Līdz 2020. gada beigām radīt vienotu, centralizētu valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietņu pārvaldības platformu, kas sniedz priekšnoteikumus publiski radītas informācijas vienkāršākai un saprotamākai pieejamībai sabiedrībai.

2. Uzlabot iestāžu tīmekļvietņu piekļūstamību, īstenojot Direktīvas 2016/2102 prasības un tādējādi nodrošinot tīmekļvietņu pieejamību visām sabiedrības grupām, ieskaitot personas ar invaliditāti.

3. Nodrošināt efektīvu resursu izlietojumu valsts un pašvaldības iestāžu tīmekļvietņu pārvaldībā, izmantojot vienotu tīmekļvietņu satura vadības sistēmu un centralizētu tehnisko atbalstu un uzturēšanu, kā arī decentralizētu satura veidošanu un administrēšanu.

Projektu vada Valsts kanceleja, kas būs Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinis, atbildēs par tās kvalitātes kontroli, lietojamības testēšanu, izmaiņu un attīstības plānošanu.

Projekta statuss:

1. Noslēdzies iepirkums “Konsultāciju pakalpojumi informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešanai Valsts kancelejas īstenoto Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu ietvaros”, kura ietvaros tika iegādāti šādi konsultāciju pakalpojumi:

  • iepirkumu atbalsts;
  • sistēmas izstrādes biznesa procesu, lietotāju vajadzību analīze un tehniskās specifikācijas izstrāde un saskaņošana, strukturēšana un pārvaldība;
  • sistēmas ieviešanas autoruzraudzības un kvalitātes kontroles darbi.

2. Uzsākts darbs pie platformas izstrādes biznesa procesu, lietotāju vajadzību analīzes un tehniskās specifikācijas sagatavošanas.

Projekta īstenošanā piedalīsies sadarbības partneri:

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs būs platformas tehnisko resursu turētājs, nodrošinot infrastruktūras tehnisko izmitināšanu loģiski vienotajā datu centrā.

Valsts reģionālās attīstības aģentūra nodrošinās platformas tehnoloģisko uzturēšanu, sniegs konsultatīvo un tehnoloģisko atbalstu datu importa un migrācijas veikšanai, lietotāju atbalstu, platformas līmeņa problēmu un incidentu risināšanu, kā arī drošības prasību izpildi.

Kultūras informācijas sistēmu centrs nodrošinās valsts pārvaldes mašīntulkošanas servisa integrāciju Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformā.

Projektā piedalīsies 12 pilotiestādes, kuras sniegs priekšlikumus tehnisko specifikāciju izstrādei un testēs izstrādātā risinājuma pilota versiju:

1)            Iekšlietu ministrija
2)            Iepirkumu uzraudzības birojs
3)            Kultūras informācijas sistēmu centrs
4)            Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
5)            Satiksmes ministrija
6)            Tieslietu ministrija
7)            Nodarbinātības valsts aģentūra
8)            Rīgas pilsētas pašvaldība
9)            Valsts reģionālās attīstības aģentūra
10)          Veselības inspekcija
11)          Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
12)          Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
 
Projekta rezultātā tiks izveidota vienota valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietņu satura pārvaldības sistēma un pilnveidoti vai izveidoti no jauna seši publiskās pārvaldes atbalsta procesi, turpmāk organizējot tos kā tipveida procesus:
 
1)            publiskās pārvaldes komunikācija ar sabiedrību, izmantojot tīmekļvietnes;
2)            informācijas par publisko iepirkumu un iepirkuma dokumentu publicēšana valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietnēs;
3)            publiskās pārvaldes tīmekļvietnēs publicētās informācijas piekļūstamības nodrošināšana;
4)            publiskās pārvaldes tīmekļvietņu izveide, uzturēšana un modernizācija;
5)            publiskās pārvaldes tīmekļvietņu izmitināšana;
6)            publiskās pārvaldes tīmekļvietņu drošības pārvaldība.
 
Projekta budžets ir 2 miljoni euro, t.sk. 85% jeb 1,7 miljoni euro tiek segti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma.
 
Projekta uzturēšanas izmaksas desmit gadu periodā pēc tā ieviešanas tiek lēstas 1 705 580 euro apmērā, kas kopā ar projekta realizācijas budžetu sastāda 3 705 580 euro lielas kopējās izmaksas. Projekta ietvaros veiktās procesu optimizācijas rezultātā, prognozētie ietaupījumi pārsniegs projekta kopējās izmaksas, desmit gadu periodā sniedzot 3 106 820 euro lielo sociālekonomisko ieguvumu.

Projekta numurs: 2.2.1.1/17/I/016

Projekta īstenošanas laiks: 05.01.2018. – 04.01.2021.

Projekta īstenotājs: Valsts kanceleja

Kontaktpersona:projekta vadītāja Vita Vodinska (tel. 67082898, sūtīt e-pastu)

 

Cita noderīga informācija:

Informācija par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifisko atbalsta mērķi "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" un projekta detalizētais apraksts pieejams šī atbalsta mērķa atbildīgās iestādes - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļa vietnē.