Atjaunots: 23.01.2020

Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma

Projekta mērķi: 

1. Līdz 2020. gada beigām radīt vienotu, centralizētu valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietņu pārvaldības platformu, kas sniedz priekšnoteikumus publiski radītas informācijas vienkāršākai un saprotamākai pieejamībai sabiedrībai.

2. Uzlabot iestāžu tīmekļvietņu piekļūstamību, īstenojot Direktīvas 2016/2102 prasības un tādējādi nodrošinot tīmekļvietņu pieejamību visām sabiedrības grupām, ieskaitot personas ar invaliditāti.

3. Nodrošināt efektīvu resursu izlietojumu valsts un pašvaldības iestāžu tīmekļvietņu pārvaldībā, izmantojot vienotu tīmekļvietņu satura vadības sistēmu un centralizētu tehnisko atbalstu un uzturēšanu, kā arī decentralizētu satura veidošanu un administrēšanu.

Projektu vada Valsts kanceleja, kas būs Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinis, atbildēs par tās kvalitātes kontroli, lietojamības testēšanu, izmaiņu un attīstības plānošanu.

Projekta statuss:

1. Sagatavotas prasības Valsts un pašvaldību iestāžu vienotās platfotmas izstrādei:

  • biznesa procesu un biznesa prasību specifikācija, t.sk. lietotāju vajadzību apraksts;
  • datu arhitektūras prasības;
  • tehniskā specifikācija, t.sk. ieviešanas un pārejas prasības, kā arī uzturēšanas prasības.

2.  Noslēdzies atklāts konkurss “Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas izstrāde, ieviešana un uzturēšana”, un 11.03.2019. Valsts kanceleja noslēgusi līgumu ar atklātā konkursa uzvarētāju SIA “Softikom”, un ir uzsākts darbs pie Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas izstrādes.

3. Aizvadīts darbs pie Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas izstrādes 1. laidiena. Ir izstrādātas lapas dizaina kontūru diagrammas un radīti 3 komplekti ar dizaina skicēm - ministrijai, padotības iestādei un pašvaldībai, kuriem, t.sk., veikti lietotāju testi. Ir izveidota platformas testa vide, kurā tiek veikti funkcionalitātes testi.

4. Norit darbs pie pēdējiem 2 sprintiem no 10 un tiek gatavota dokumentācija 2. laidiena pieņemšanai. Tiek saskaņota produkcijas vides arhitektūra un uzsākta platformas vides izveide. Iestādes gatavojas satura migrācijai (iestāžu migrēšanas secības saraksts). Tiek veidots arī platformas virtuālais asistents un tā zināšanu bāze.

Projekta izstrādes laika grafiks

Projekta īstenošanā piedalās sadarbības partneri:

  • Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs ir platformas tehnisko resursu turētājs, nodrošinot infrastruktūras tehnisko izmitināšanu loģiski vienotajā datu centrā;
  • Valsts reģionālās attīstības aģentūra nodrošina platformas tehnoloģisko uzturēšanu, sniedz konsultatīvo un tehnoloģisko atbalstu datu importa un migrācijas veikšanai, lietotāju atbalstu, platformas līmeņa problēmu un incidentu risināšanu, kā arī drošības prasību izpildi;
  • Kultūras informācijas sistēmu centrs nodrošina valsts pārvaldes mašīntulkošanas servisa un virtuālā asistenta integrāciju Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotajā platformā.

Projekta sākuma fāzē, līdz 2020. gada 30. aprīlim, jaunas tīmekļvietnes tiks izstrādātas 12 pilotprojekta iestādēm, tādējādi nodrošinot jaunizveidotā risinājuma testēšanu. Projekta otrajā fāzē, līdz 2021. gada 4. janvārim, jaunas tīmekļvietnes tiks radītas vēl 48 valsts tiešās pārvaldes iestādēm. Līdz ar to projekta laikā kopumā 60 valsts iestāžu būs ieguvušas jaunas, mūsdienīgas, ērtas, vienotos principos balstītas tīmekļvietnes. Iestāžu saraksts, kas piedalīsies projektā.

 

Projekta rezultātā tiks izveidota vienota valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietņu satura pārvaldības sistēma un pilnveidoti vai izveidoti no jauna seši publiskās pārvaldes atbalsta procesi, turpmāk organizējot tos kā tipveida procesus:

1) publiskās pārvaldes komunikācija ar sabiedrību, izmantojot tīmekļvietnes;

2) informācijas par publisko iepirkumu un iepirkuma dokumentu publicēšana valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietnēs;

3) publiskās pārvaldes tīmekļvietnēs publicētās informācijas piekļūstamības nodrošināšana;

4) publiskās pārvaldes tīmekļvietņu izveide, uzturēšana un modernizācija;

5) publiskās pārvaldes tīmekļvietņu izmitināšana;

6) publiskās pārvaldes tīmekļvietņu drošības pārvaldība.

 
Projekta budžets ir 2 miljoni euro, t.sk. 85% jeb 1,7 miljoni euro tiek segti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma.
 
Projekta uzturēšanas izmaksas desmit gadu periodā pēc tā ieviešanas tiek lēstas 1 705 580 euro apmērā, kas kopā ar projekta realizācijas budžetu sastāda 3 705 580 euro lielas kopējās izmaksas. Projekta ietvaros veiktās procesu optimizācijas rezultātā, prognozētie ietaupījumi pārsniegs projekta kopējās izmaksas, desmit gadu periodā sniedzot 3 106 820 euro lielo sociālekonomisko ieguvumu.

Projekta numurs: 2.2.1.1/17/I/016

Projekta īstenošanas laiks: 05.01.2018. – 04.01.2021.

Projekta īstenotājs: Valsts kanceleja

Kontaktpersona: projekta vadītāja Vita Vodinska (tel. 67082898, sūtīt e-pastu)

 

Cita noderīga informācija:

  • Informācija par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifisko atbalsta mērķi "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" un projekta detalizētais apraksts pieejams šī atbalsta mērķa atbildīgās iestādes - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļa vietnē.
     
  • Projekta vadītājas Vitas Vodinskas uzstāšanās konferencē “Celtspēja 2018”, prezentējot Valsts kancelejas uzsākto projektu “Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma”: