Atjaunots: 18.05.2020

Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma

 

       

Par projektu

Tīmekļvietņu vienotā platforma piedāvā pēc vienotiem principiem veidotas, mūsdienīgas un ērti lietojamas valsts iestāžu un pašvaldību mājaslapas.

Projekta mērķi 

  1. Līdz 2020. gada beigām plānots radīt vienotu, centralizētu platformu valsts pārvaldes iestāžu mājaslapu pārvaldībai, kas ļaus piedāvāt sabiedrībai pieejamu, vienkāršu un saprotamu informāciju.
  2. Tiks uzlabota iestāžu tīmekļvietņu pieejamība visām sabiedrības grupām, ieskaitot personas ar invaliditāti, īstenojot Direktīvas 2016/2102 prasības.
  3. Izmantojot vienotu satura vadības sistēmu un centralizētu tehnisko atbalstu, tiks nodrošināts efektīvs resursu izlietojums., Katras tīmekļvietnes saturs un administrēšana joprojām būs attiecīgās iestādes vai pašvaldības pārziņā.

 

Projektu vada Valsts kanceleja, kas būs Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinis, atbildēs par tās kvalitātes kontroli, lietojamības testēšanu, izmaiņu un attīstības plānošanu.

 

Projektā iesaistīto iestāžu saraksts un plānotās mājaslapu pārcelšanas laika plāns: 

 

 

Projekta īstenošanā piedalās sadarbības partneri:

  • Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs ir platformas tehnisko resursu turētājs, nodrošinot infrastruktūras tehnisko izmitināšanu loģiski vienotajā datu centrā;
  • Valsts reģionālās attīstības aģentūra nodrošina platformas tehnoloģisko uzturēšanu, sniedz konsultatīvo un tehnoloģisko atbalstu datu importa un migrācijas veikšanai, lietotāju atbalstu, platformas līmeņa problēmu un incidentu risināšanu, kā arī drošības prasību izpildi;
  • Kultūras informācijas sistēmu centrs nodrošina valsts pārvaldes mašīntulkošanas servisa un virtuālā asistenta integrāciju Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotajā platformā.

Iestāžu saraksts, kas piedalās projektā

 

Projekta budžets ir 2 miljoni eiro. 85 % jeb 1,7 miljoni eiro tiek segti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma.

Projekta uzturēšanas izmaksas desmit gadu periodā pēc tā ieviešanas tiek lēstas 1 705 580 eiro apmērā. Kopā ar projekta realizācijas budžetu tas veido 3 705 580 eiro lielas kopējās izmaksas. Projekta ietvaros veiktās procesu optimizācijas rezultātā prognozētie ietaupījumi pārsniegs projekta kopējās izmaksas, desmit gadu laikā sniedzot 3 106 820 eiro lielo sociālekonomisko ieguvumu.

Projekta numurs: 2.2.1.1/17/I/016
Projekta īstenošanas laiks: 05.01.2018.–04.01.2021.
Projekta īstenotājs: Valsts kanceleja
Kontaktpersona: projekta vadītāja Vita Vodinska (tel. 67082898, sūtīt e-pastu)