Atjaunots: 20.09.2018

Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma pakalpojumu iepirkumi

Nolikums (konsolidēts teksts 06.07.2017.) Nolikuma grozījumi

Līguma priekšmets

Iepirkuma identifikācijas numurs

Paziņojuma IUB
mājas lapā
publikācijas datums

Pieteikumu /
Piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš

Uzvarētāja /
Piegādātāja
nosaukums

Līgumcena (bez PVN)

Līguma
izpildes termiņš

“Semināru un konferenču organizēšanas tehniskais un saturiskais nodrošinājums Valsts kancelejas vajadzībām”

Nolikums
Pieteikuma forma   
Tehniskā specifikācija  
Tehniskā piedāvājuma forma  
Finanšu piedāvājuma forma  
CV forma personālam 
Nozīmīgāko pakalpojumu saraksts 
Jautājums un atbilde  
Jautājums un atbilde 
Precizēts nolikums  

MK VK
2018/1

PIL 10.pants 2.pielikuma pakalpojums 

Precizējumi

02.07.2018.
plkst. 11:00

SIA “Sabiedrības informēšanas centrs”

Ziņojums

Līgums

143 999,00 EUR 

Līgums stājas spēkā 04.09.2018 un ir spēkā 2 (divus) gadus vai kamēr Līguma kopējā līgumcena sasniegs 143 999,00 EUR

"Lietišķās angļu valodas apmācība Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistīto institūciju nodarbinātajiem"

Nolikums
Atbilde uz jautājumu (21.02.2018)
Precizēts nolikums

MK VK
2018/3
ERAF

Nav attiecināms PIL 10.pants 2.pielikuma pakalpojums

14.03.2018.
plkst. 11:00

Skrivanek Baltic SIA

Ziņojums

Līgums

22 400,00 EUR

līdz 2018. gada 20. decembrim.

„Valsts kancelejas un Ministru kabineta
plānoto komunikācijas pasākumu realizācija”

 
Nolikums 
Pieteikuma forma  
Tehniskā specifikācija 
Tehniskā piedāvājuma forma  
Finanšu piedāvājuma forma  
CV forma personālam 
Nozīmīgāko pakalpojumu saraksts  

Atbildes uz jautājumiem (22.08.2017.)  
Atbildes uz jautājumiem (24.08.2017.)

MK VK 2017/05 Paziņojums par sociālajiem
un citiem īpašajiem pakalpojumiem
28.08.2017.
plkst. 11:00 

SIA “Luka group”;
SIA “Deep White” 

 

Līgums

Kopējā
līgumcena
bez PVN
EUR 200000,00

Vispārīgā
vienošanās
ir spēkā 36
(trīsdesmit
sešus)
mēnešus no Vienošanās parakstīšanas
brīža

„Moduļu apmācība augstākā līmeņa vadītājiem”  

Nolikums (konsolidēts teksts 06.07.2017.)
Nolikuma grozījumi
Pieteikuma forma  
Tehniskā specifikācija (konsolidēta 06.07.2017.)
Tehniskā piedāvājuma forma  
Finanšu piedāvājuma forma  (konsolidēta 06.07.2017.)  
CV forma personālam 
Nozīmīgāko pakalpojumu saraksts 
Vizuālās identitātes vadlīnijas  

Atbilde uz jautājumu (28.06.2017.) 
Atbilde uz jautājumu (03.07.2017) 
Atbilde uz jautājumu (11.07.2017.)

MK VK 2017/09 ESF

Paziņojums par sociālajiem un citiem īpašajiem pakalpojumiem  

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju

20.07.2017.
plkst. 10:00 
Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš!

Personu apvienība: 
SIA “Master Sales”
Reģ . Nr.
40103677461 

SIA “O.D.A.”
Reģ. Nr. 4
0003255642

SIA
“Pricewaterhouse
Coopers”, 
Reģ. Nr.
40003142793

Ziņojums

207 115 EUR

„Apmācību pakalpojumu nodrošināšana Eiropas Savienības
fondu vadībā iesaistītajām Latvijas institūcijām”  

Nolikums LV (publicēts 23.05.2017.) 
Nolikums ENG  

Answers to the questions (30.05.2017)

MK VK 2017/04 ERAF 05.2017.
Paziņojums par sociālajiem un citiem īpašajiem pakalpojumiem
09.06.2017.
plkst. 11:00 

1.daļā
European Institute of
Public Administration

2.daļā
European Institute of
Public Administration

Ziņojums

1.daļā 
72000.00 
Līgums

2.daļā
64000.00 
Līgums

 

„Moduļu apmācība augstākā līmeņa vadītājiem”  

Nolikuma grozījumi (16.03.2017.)
Nolikums (konsolidēts teksts 16.03.2017.)  
Pieteikuma forma  
Tehniskā specifikācija (konsolidēta 16.03.2017.)
Tehniskā piedāvājuma forma (konsolidēta 16.03.2017.)
Finanšu piedāvājuma forma  
CV forma personālam (konsolidēta 16.03.2017.)
Nozīmīgāko pakalpojumu saraksts (konsolidēta 16.03.2017.)
Vizuālās identitātes vadlīnijas 

Atbilde uz jautājumu (08.03.2017.) 
Atbildes uz jautājumiem (16.03.2017.) 
Atbildes uz jautājumiem (24.03.2017.)

MK VK 2017/01 ESF  

31.03.2017.
plkst. 10:00 

Pagarināts
piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš!

Iepirkums izbeigts
23.05.2017.

Lēmums

 

„Ziņu aģentūru pakalpojumi”

Nolikums (publicēts (06.12.2016.)  
Tehniskā specifikācija  
Pieteikuma forma  
Tehniskā / finanšu piedāvājuma forma  
Pieredzes apraksta forma

MK VK 2016/27

03.01.2017.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

19.12.2016.
plkst. 14:00

SIA”LETA”

Lēmums

41999,99 

Līgums

Pasākuma "Ministru kabineta ēkas līdzdalība gaismas festivālā
"Staro Rīga"" nodrošināšana 

Nolikums (publicēts 25.10.2016.)  
Pieteikuma forma   
Tehniskā specifikācija/Tehniskā piedāvājuma forma 
Finanšu piedāvājuma forma  
Būtiskāko pakalpojumu saraksts 
CV forma personālam 

MK VK 2016/25 

21.11.2016.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

02.11.2016.
plkst. 11:00

Biedrība “Atklāj Rīgu”

Lēmums

22016.00 

Līgums

„Juridiskās angļu valodas mācību pakalpojums”  

Nolikums (publicēts 02.09.2016.)  
Pieteikuma forma   
Tehniskā specifikācija 
Tehniskā piedāvājuma forma 
Finanšu piedāvājuma forma  
Būtiskāko pakalpojumu saraksts 
CV forma personālam 

MK VK 2016/16 

03.11.2016.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

14.09.2016.
plkst. 15:00

SIA ”Skrivanek Baltic”

Lēmums

38000.00

Līgums

„Vadības kompetenču novērtēšana un individuālā attīstības
plāna sastādīšana augstākā līmeņa vadītāju attīstības nodrošināšanai”  

Nolikums (publicēts 25.05.2016.) 
Pieteikuma forma  
Tehniskā specifikācija / Tehniskā piedāvājuma forma 
Finanšu piedāvājuma forma  
CV forma personālam 
Nozīmīgāko pakalpojumu saraksts 

MK VK 2016/13 ESF

11.07.2016.

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

10.06.2016.
plkst. 10:00
 SIA”O.D.A.” 110 775,00

„Apmācību pakalpojumu nodrošināšana Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajām Latvijas institūcijām”  

Nolikums LV (publicēts 25.04.2016.) 
Nolikums ENG  

Answers to the questions (May 3, 2016) 
Answers to the questions (May 5, 2016)

MK VK 2016/11 ERAF 18.07.2016.
Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem
11.05.2016.
plkst. 11:00 

1.daļā
European Institute
of Public
Administration

2.daļā
European Institute
of Public Administration

1.daļā 
56000.00 

2.daļā 
64000.00

Līdz 30.06.2017.

„Apmācību pakalpojumu nodrošināšana Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajām Latvijas institūcijām”  

Nolikums LV (publicēts 06.04.2016.) 
Nolikums ENG 

Answers to the questions (April 12, 2016)

MK VK 2016/07 ERAF  

21.04.2016.
plkst. 11:00 

 

Iepirkums pārtraukts
20.04.2016

Procurement is cancelled 20.04.2016.

 

„Vadības kompetenču novērtēšana un individuālā attīstības plāna sastādīšana augstākā līmeņa vadītāju attīstības nodrošināšanai”  

Nolikums (publicēts 05.04.2016.) 
Pieteikuma forma  
Tehniskā specifikācija / Tehniskā piedāvājuma forma 
Finanšu piedāvājuma forma  
CV forma personālam 
Nozīmīgāko pakalpojumu saraksts 

MK VK 2016/8 ESF   20.04.2016.
plkst. 10:00

Iepirkums izbeigts
24.05.2016. 

Lēmums

 

„Komandējumu un darba braucienu organizēšanas
pakalpojumu nodrošināšana”  

Nolikuma grozījumi (07.04.2016.)
Nolikums (konsolidēts teksts 07.04.2016.)
Pieteikuma forma  
Tehniskā piedāvājuma forma / Tehniskā specifikācija (07.04.2016.)
Finanšu piedāvājuma forma  
Būtiskāko pakalpojumu saraksts  

Atbildes uz jautājumiem (01.04.2016.) 
Atbildes uz jautājumiem (05.04.2016.) 
Atbildes uz jautājumiem (07.04.2016.) 
Atbildes uz jautājumiem (14.04.2016.)

MK VK 2016/1 27.06.2016.
Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem
22.04.2016.
plkst. 10:00

SIA" Latvia Tours"

134 999,99

„Komandējumu un darba braucienu organizēšanas
pakalpojumu nodrošināšana” 

Nolikums (publicēts 21.10.2015.)
Pieteikuma forma  
Finanšu piedāvājuma forma  
Tehniskā piedāvājuma forma  
Pieredzes apraksta forma  

Atbildes uz jautājumiem (26.10.2015.)

MK VK 2015/11

04.12.2015.
Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

10.02.2016.
Paziņojums par grozījumiem,
iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu

 

11.11.2015.
plkst. 10:00
Iepirkums pārtraukts
04.02.2016.
 
„Informatīvo audiovizuālo materiālu izstrādes pakalpojumi”
Nolikums (publicēts 25.08.2015.)
MK VK 2015/10 28.01.2016.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
03.09.2015.
plkst. 13:00

1.daļa –
SIA
HansaMedia un 
SIA 3K studija

2.daļa –
SIA LETA un SIA HansaMedia

Lēmums

Abas daļas kopā Max.41999,00

Līgums

Līgums

Līgums

"Informatīvo audiovizuālo materiālu izstrādes pakalpojumi"
Nolikums (publicēts 30.06.2015.)
MK VK 2015/9   07.07.2015.
plkst. 14:00
Iepirkums pārtraukts
18.08.2015.
 
„Tulkošanas pakalpojumu sniegšana Valsts kancelejas
vajadzībām starptautisko šķīrējtiesu procesos investīciju strīdos”
Nolikums (publicēts 10.11.2014.)
MK VK 2014/43 26.01.2015.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
14.11.2014.
plkst. 14:00

SIA Skrivanek Baltic 

Lēmums

41999,00

Līgums

„Ziņu aģentūru pakalpojumi”
Nolikums (publicēts 30.10.2014.)
MK VK 2014/40

04.12.2014.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

07.11.2014.
plkst. 15:00

1., 2. un 3.daļa
SIA „LETA

1.daļa
SIA „BNS-LATVIJA”

Lēmums

01.01.2015.- 31.12.2016.

23892,00

Līgums

10560,00

Līgums

„Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Valsts kancelejas vajadzībām”
Nolikums (publicēts 17.06.2014.)

MK VK 2014/19

22.12.2014.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

01.07.2014.
plkst. 14:00

SIA MISE.VK

41999,00

Līgums

Infografiku izstrāde un digitālo un drukas materiālu dizains
Nolikums (publicēšanas datums: 24.04.2014.)

MK VK 2014/4

10.07.2014.
Informatīvais paziņojums par noslēgto līgumu

06.05.2014.
plkst. 15:00

1.daļa:
Unda Priedīte
Jurģis Bērziņš
SIA „LETA”

2.daļa:
Unda Priedīte

Lēmums

Abas daļas kopā Max.41999,00

Līgums
Līgums
Līgums

Grafiskā standarta izstrāde Ministru kabinetam padotajām
institūcijām vienotas vizuālās identitātes nodrošināšanai
Nolikums (publicēšanas datums: 17.04.2014.)

MK VK 2014/9

11.06.2014.
Informatīvais paziņojums par noslēgto līgumu

30.04.2014.
plkst. 14:00

SIA „H2E”
Lēmums

18000,00

Līgums

Informatīvo audiovizuālo materiālu izstrādes pakalpojumi
Nolikums (publicēšanas datums: 25.03.2014.)

MK VK 2014/3

23.05.2014.
Informatīvais paziņojums par noslēgto līgumu

01.04.2014.
plkst. 10:00

SIA „3K Studija”
SIA „LETA”
SIA „Uzmanības
laikmets.lv”
Lēmums

Max.41999,99

Līgums
Līgums
Līgums

„Kultūras pasākumu „Konference par godu Latvijas
pievienošanai Eiro zonai” organizēšana”
Nolikums

MK VK 2014/1

10.01.2014.
Informatīvais paziņojums par noslēgto līgumu

06.01.2014.
plkst. 16:00

VSIA „Latvijas koncerti”

18735,79

Līgums

Mācību programmas izstrāde un semināru nodrošināšana
par administratīvā sloga samazināšanu un aprēķināšanu
(finansiālā izteiksmē)
Nolikums

MK VK 2013/28 ESF

27.12.2013.
Informatīvais paziņojums par noslēgto līgumu

15.11.2013.
plkst. 11:00

SIA
„NK Konsultāciju birojs”

13922,00

Līgums

Informatīvo audiovizuālo materiālu izstrādes pakalpojumi
Nolikums

MK VK 2013/19

20.09.2013.
Informatīvais paziņojums par noslēgto līgumu

05.09.2013.
plkst. 16:00

SIA „3K Studija”

8264,00

Līgums

Informatīvo audiovizuālo materiālu izstrādes pakalpojumi
Nolikums

MK VK 2013/8

 

05.08.2013.
plkst. 12:00

Iepirkums pārtraukts
01.08.2013.

 

Mācību programmas izstrāde un semināru nodrošināšana
par administratīvā sloga samazināšanu un aprēķināšanu
(finansiālā izteiksmē)
Nolikums 
Atbildes uz jautājumiem
(19.08.2013.)

MK VK 2013/15 ESF

 

20.08.2013.
plkst. 15:00

Iepirkums pārtraukts
07.10.2013.

 

Infografiku izstrāde Valsts kancelejas vajadzībām
Nolikums

MK VK 2013/5

08.05.2013.
Informatīvais paziņojums par noslēgto līgumu

15.03.2013.
plkst. 14:00

Māris Grīnvalds
Unda Priedīte
Jurģis Bērziņš

Max.4132,00

30.04.2013.- 31.12.2013.

Starptautisku ekspertu foruma organizēšana
Nolikums

MK VK 2013/1

13.02.2013.
Informatīvais paziņojums par noslēgto līgumu

15.01.2013.
plkst. 16:00

SIA KT SERVISS

5720,00

04.03.2013.

Apmācību pakalpojumu nodrošināšana Eiropas Savienības
fondu vadībā iesaistītajām Latvijas institūcijām
Nolikums LV
Nolikums ENG

MK VK 2012/37 ESF

19.02.2013.
Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

08.01.2013.
plkst. 13:00

A daļā:
European Institute of
Public Administration
B daļā:
European Institute of
Public Administration
C daļā:
Francijas vēstniecības
Latvijā
Francijas Institūts

A daļā: 75428,00

B daļā: 75476,00

C daļā: 7000,00

25 mēneši

 

Ziņu aģentūru pakalpojumi
Nolikums

MK VK 2012/35

08.01.2013.
Informatīvais paziņojums par noslēgto līgumu

14.12.2012.
plkst. 10:00

1.daļā
SIA „LETA”
SIA „BNS-LATVIJA”

2.daļā
SIA „LETA”

1.daļā 9120,00
 7080,00

2.daļā 3360,00

01.2013.- 31.12.2014.

Angļu valodas mācības Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības
Padomē nodrošināšanā iesaistītajiem valsts pārvaldē
nodarbinātajiem

Nolikuma grozījumi (20.12.2012.) 

Nolikums (konsolidēts teksts 20.12.2012.)

Atbildes uz jautājumiem
(06.12.2012.)
Atbildes uz jautājumiem
(10.12.2012.)
Atbildes uz jautājumiem
(14.12.2012.)
Atbildes uz jautājumiem 
(18.12.2012.)
Atbildes uz jautājumiem 
(20.12.2012.)

MK VK 2012/19 ESF

15.02.2013.
Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

07.01.2013.
plkst. 14:00

SIA
„Skrivanek Baltic” 

122812,49