Atjaunots: 20.12.2018

Personāla vadības platformas projekts

Projekta mērķis:

Izveidot un ieviest Valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības informācijas sistēmu, kura ļaus nodrošināt sekmīgu valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības procesu norisi (atlīdzības vadība un analīze, novērtējumu vadība, talantu vadība, ieskaitot augstākā līmeņa vadītāju atlasi un attīstību, vakanču pārvaldība/mobilitāte, sadarbība un komunikācija, darba laika uzskaite), piegādājot nepieciešamos datus un veicot to analīzi, kā arī nodrošinot mērķtiecīgu komunicēšanu ar darbiniekiem.

Projekta statuss:

Projekta statuss:

1. Sagatavotas personāla vadības platformas izstrādes biznesa procesu, lietotāju vajadzību analīzes un tehniskās specifikācijas.

2. 19.12.2018. izsludināta konkursa procedūra ar sarunām “Valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana”. Informācija par konkursu pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā.

 

Projekta īstenošanā piedalīsies sadarbības partneri:

Finanšu ministrija definēs biznesa prasības procesam “Atlīdzības vadība un analīze” un piedalīsies izstrādātās informācijas sistēmas pilotēšanā.

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs būs platformas tehnisko resursu turētājs, nodrošinot infrastruktūras tehnisko izmitināšanu loģiski vienotajā datu centrā.

Centrālā statistikas pārvalde nodrošinās informācijas sniegšana un saņemšanu uzlabojamā darbības procesa “Atlīdzības vadība un analīze” ietvaros.

Nodarbinātības valsts aģentūra saņems un publicēs informāciju par tiešās pārvaldes iestāžu vakancēm.

Valsts ieņēmumu dienests piedalīsies prasību definēšanā un izstrādātās informācijas sistēmas pilotēšanā.

 

Projekta rezultātā tiks izveidota un ieviesta Valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības informācijas sistēma un pilnveidoti vai izveidoti no jauna seši publiskās pārvaldes atbalsta procesi:

1.         Atlīdzības vadība un analīze;

2.         Novērtējumu vadība;

3.         Talantu vadība;

4.         Vakanču pārvaldība/Mobilitāte;

5.         Sadarbība un komunikācija;

6.         Darba laika uzskaite.

 

Projekta Nr. 2.2.1.1/17/I/018

Īstenošana: 05.01.2018. – 04.07.2020.

Finansējuma saņēmējs : Valsts kanceleja

Kontaktinformācija: Gints Rasa (tel. 67082952, sūtīt e-pastu)

Kopējais projekta budžets 2 000 000 EUR (85% jeb 1,7 miljoni EUR tiek segti no ERAF, 15% valsts budžeta līdzfinansējums). Projekta uzturēšanas izmaksas piecpadsmit gadu periodā pēc tā ieviešanas tiek lēstas 2 222 610 euro apmērā, kas kopā ar projekta realizācijas budžetu sastāda 4 222 610 euro lielas kopējās izmaksas. Projekta ietvaros veiktās procesu optimizācijas rezultātā

Cita noderīga informācija:

Informācija par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifisko atbalsta mērķi "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" un projekta detalizētais apraksts pieejams šī atbalsta mērķa atbildīgās iestādes - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļa vietnē.