Atjaunots: 01.06.2016

Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta Ministru kabineta noteikumi "Noteikumi par rūpniecības produktu kodu sarakstu" izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi

2.

Dokumenta nosaukums

Noteikumi par rūpniecības produktu kodu sarakstu

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrības mērķgrupa ir Centrālās statistikas pārvaldes respondenti

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par rūpniecības produktu kodu sarakstu” (turpmāk – noteikumu projekts) ir sagatavots, izpildot Statistikas likuma 21.panta prasības, kas paredz, ka nacionālās klasifikācijas nosaka Ministru kabinets.

Saskaņā ar Statistikas likuma pārejas noteikumu 2.punktu noteikumu projekts aizstās Ministru kabineta 2008.gada 15.janvāra noteikumus Nr.11 “Noteikumi par rūpniecības produkcijas klasifikāciju (PRODCOM)”.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š. g. jūnijā.

7.

Dokumenti

  1. Ministru kabineta noteikumu projekts;
  2. Ministru kabineta noteikumu pielikums;
  3. Ministru kabineta noteikumu sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli rakstiski, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi),  sniegt viedokli līdz 2016. gada 14. jūnijam, nosūtot to uz šādām e-pasta adresēm: pasts@em.gov.lv un csb@csb.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Centrālās statistikas pārvaldes Juridiskā un pārvaldes organizācijas departamenta direktore Ieva Začeste, tālr. 67366897, e-pasts: ieva.zaceste@csb.gov.lv.