Atjaunots: 17.11.2016

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Prasības gaisa kuģu pasažieru datu nosūtīšanai un iekļaušanai Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes reģistrā” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

   Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Prasības gaisa kuģu pasažieru datu nosūtīšanai un iekļaušanai Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes reģistrā” (turpmāk – noteikumu projekts)

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

   Iekšlietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Gaisa pārvadātāji, kas veic gaisa pārvadājumus uz/no Latvijas Republikas uz trešajām valstīm (ārpus Eiropas Savienības); uz/no Latvijas Republikas uz Eiropas Savienības dalībvalstīm.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Pašlaik LR Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā pirms 2.lasījuma tiek skatīts likumprojekts “Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likums” (turpmāk – likumprojekts), kas tika izstrādāts Eiropas Komisijas līdzfinansētā projekta Nr.HOME/2012/ISEC/AG/PNR/4000004443 “Pasažieru datu reģistra (PDR) sistēmas izveide Latvijā” saņemtā finansējuma ietvaros, kā arī, pamatojoties uz Eiropas Komisijas 2011. gada 3.februāra priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pasažieru datu reģistra datu izmantošanu teroristu nodarījumu un smagu noziegumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai un saukšanai pie atbildības par tiem, un, ņemot vērā 2016. gada 4. maijā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēto Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības Padomes direktīvu (ES) 2016/681 par pasažieru datu reģistra (PDR) datu izmantošanu teroristu nodarījumu un smagu noziegumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai un saukšanai pie atbildības par tiem, kas Eiropas Savienības dalībvalstīm nacionālajos normatīvajos aktos jāpārņem līdz 2018. gada 25. maijam.

Noteikumu projekts ir izstrādāts saskaņā ar likumprojekta 5. panta sesto daļu, kas paredz, ka prasības pasažieru datu nosūtīšanai un iekļaušanai Reģistrā nosaka Ministru kabinets.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu paredzēts saskaņot ar Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamentu, Drošības policiju, Iekšlietu ministrijas Informācijas centru. Noteikumu projekts tiks precizēts atbilstoši saņemtajiem atzinumiem, pēc kā to plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

   Noteikumu projekts, noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski iesniedzot viedokli, iebildumus un priekšlikumus par izstrādāto noteikumu projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli, iebildumus un priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 2016.gada 28.novembrim, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi liva.rudzite@iem.gov.lv. Iesniedzot viedokli, iebildumus vai priekšlikumus par noteikumu projektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, institūcijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

10.

Cita informācija

   Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

   Juridiskā departamenta Starptautisko tiesību nodaļas juriskonsulte L.Rudzīte, 67219003, liva.rudzite@iem.gov.lv