Atjaunots: 12.01.2017

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Noteikumi par pagaidu ieceļošanas dokumentu” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par pagaidu ieceļošanas dokumentu”.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Iekšlietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Patvēruma meklētāji, kas tiek pārmitināti no trešajām valstīm

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Tiek izpildīts Patvēruma likuma 70.panta trešajā daļā noteiktais pilnvarojums

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots nosūtīt izsludināšanai Valsts sekretāru 2017.gada 2.februāra sanāksmē.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts, pielikums un Ministru kabineta noteikumu projekta anotācija.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski iesniedzot viedokli, iebildumus un priekšlikumus par izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli, iebildumus un priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 2017.gada 26.janvārim, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: beglis@pmlp.gov.lv.  

Iesniedzot viedokli, iebildumus vai priekšlikumus par Ministru kabineta noteikumu projektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, institūcijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Patvēruma lietu nodaļas vadītāja vietniece Dace Žvarte, tālr.67219666, dace.zvarte@pmlp.gov.lv