Atjaunots: 24.03.2016

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 21.februāra noteikumos Nr. 134 „Personu apliecinošu dokumentu noteikumi”” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 21.februāra noteikumos Nr. 134 „Personu apliecinošu dokumentu noteikumi”” (turpmāk – projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Iekšlietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupa

Personas, kurām iekšlietu ministrs saskaņā ar Nacionālās drošības likumu ir pieņēmis lēmumu par aizliegumu izceļot no Latvijas Republikas

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Pašlaik spēkā esošo Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumus Nr.134 „Personu apliecinošu dokumentu noteikumi” paredzēts papildināt ar normām, kas regulē Personu apliecinošu dokumentu likumā paredzētos gadījumus, ja iekšlietu ministrs saskaņā ar Nacionālās drošības likumu pieņēmis lēmumu par aizliegumu izceļot no Latvijas Republikas Latvijas pilsonim, nepilsonim vai personai, kurai Latvijas Republikā noteikts bezvalstnieka statuss. Projektā paredzēts noteikt pēc lēmuma paziņošanas attiecīgajai personai izsniegtās personas apliecības izsniegšanas iemeslu, mašīnlasāmajā zonā norādīto tekstu un derīguma termiņu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2016. gada 21. aprīlī.

7.

Dokumenti

Projekts, protokollēmuma projekts, projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski iesniedzot viedokli, iebildumus un priekšlikumus par izstrādāto projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli, iebildumus un priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 2016. gada 11. aprīlim, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi dace.kupce@pmlp.gov.lv.

Iesniedzot viedokli, iebildumus vai priekšlikumus par projektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, institūcijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), tālruņa numurs un e-pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Personu apliecinošu dokumentu departamenta Pasu nodaļas vadītāja vietniece D.Kupče, tālr.67219543, dace.kupce@pmlp.gov.lv